Metni yazdırMetni yazdır

Almanya’ya genel bakış

Federal Almanya Cumhuriyeti Avrupa’nın merkezinde yer alıyor; dünyaya açık demokratik bir ülke olan Almanya’nın geleneği güçlü ve bugünü hareketli. Almanya dünyadaki en güçlü ekonomilerden biri durumunda ve yenilikçilikte önde gelen bir bilgi ülkesi. Ayrıca yaratıcılık sektörüyle ve canlı kültür yaşamıyla da dikkat çekiyor. Almanya 82 milyonluk nüfusuyla da Avrupa Birliği’nin en büyük ülkesi durumunda.

 

Coğrafi konum: Avrupa’nın ortası
Almanya’ya sınır komşusu olan dokuz ülke var. Ülke toprakları yaklaşık 357.000 km² büyüklüğünde. En kuzeydaki Baltık Denizi’nden en güneydeki Alpler’e kadar uzanan bir coğrafya. Avrupa’ın en büyük nehirlerinden bazıları (Ren, Tuna ve Elbe) Almanya topraklarını kat ediyor. Almanya’nın coğrafyası, dağlık bölgeler Mittelgebirge ve Hochgebirge, sayısız göl bölgeleri, ormanlar ve yaklaşık 2390 kilometre denizi kıyısıyla bir çeşitlilik sergiliyor.

 

Tarih: Kırılma ve yeniden başlangıç
Almanya’nın özgürlükçü demokrasiye ve işleyen bir parlamenter sisteme uzanan yolu tarihsel kırılmalara sahne oldu: Mart Devrimi’nin (1848) ve Weimar Cumhuriyeti’nin (1919-1933) hüsranla sonuçlanması, ama özellikle de Nasyonal Sozyalizm, Yahudi soykırımı ve İkinci Dünya Savaşı (1933-1945) büyük depremlerdi. İkinci Dünya Savaşı’nın sonuçlarından biri Almanya’nın Federal Almanya ve Demokratik Almanya Cuhmuriyetleri (DAC) olarak ikiye bölünmesi oldu. Berlin Duvarı ancak 1989 yılında DAC’deki barışçıl devrim sayesinde yıkılabildi. İkinci Dünya Savaşı’nın galibi ülkelerin dahil olduğu “İki Artı Dört Anlaşması” Almanya’nın 3 Ekim 1990 tarihinde yeniden birleşmesine giden yolu açtı.

 

Siyaset: Dünyada demokratik partner
Federal Almanya Cumhuriyeti 1949 yılından beri demokratik, parlamenter nitelikte federal bir devlet; 16 eyaletin kendi anayasası, parlamentosu ve hükümeti var. En yüksek devlet erki federal yönetimin elinde. Federal Meclis’in (Bundestag) yanısıra eyalet hükümetlerinin delegasyonlarından oluşan Federal Konsey de (Bundesrat) federal yasaların çıkarılması sürecinde yer alıyor. “Temel Yasa” (Grundgesetz) olarak anılan Alman anayasası devletin hukuki ve siyasi temelini oluşturuyor ve yasamayı düzenliyor. Grundgesezt’te özellikle önemli bir nokta anayasal güvenceye kavuşturulan temel haklar.

Almanya, Avrupa’daki ve Atlantik ötesindeki partnerleriyle birlikte dünyanın her tarafında barış, demokrasi ve insan haklarının, çevre ve iklimin korunması yönünde sorumluluk üstleniyor. Almanya, Avrupa ve dünya çapındaki önemli örgütlerin üyesi. Federal Almanya Cumhuriyeti Avrupa Birliği’nin (AB) kurucu üyesi ve 1973’ten beri Birleşmiş Milletler’in (BM) tam üyesi. Alman silahlı kuvvetleri BM’in kararına dayanan ve NATO ve AB tarafından yürütülen yurt dışı misyonlarda görev alıyor.

 

Ekonomi: Küresel pazarda güçlü ülke
Almanya, Avrupa Birliği’nin en güçlü ve dünyann dördüncü büyük ekonomisi durumunda. Ayrıca dünyada en çok ihracat yapan ikinci ülke. Alman firmaları yurt dışında son derece olumlu bir üne sahip. “Made in Germany” damgası, yenilikçilik, kalite ve teknik üstünlük Alman firmalarını tanımlayan özellikler. “Küresel oyuncu” durumundaki büyük firmaların yanısıra dünya pazarında lider olan orta ve küçük ölçekli firmalar da Almanya’nın sanayi ağırlıklı ekonomisini temsil ediyor. Öne çıkan sektörler, otomotiv ve makina, elektroteknik, kimya, çevre ve nano teknolojiler. Almanya yabancı yatırımcılar açısından da çekici bir ülke. Dünyanın 500 büyük firması bugün Almanya’da temsil ediliyor ve toplamda 45.000 yabancı firma faaliyet gösteriyor.

 

Bilim: Yenilikçi bir eğitim ve araştırma ülkesi
Almanya bir fikirler ülkesi. Eğitim ve bilim, araştırma ve geliştirme, büyük önem verilen alanlar. Almanya’da 370 kadar yüksek öğrenim kurumu var ve ABD ve Büyük Britanya’dan sonra yabancı öğrencilerin en çok rağbet ettiği yüksek öğrenim ülkesi durumunda. Avrupa ülkeleri arasında patent sayısında da birinci sırada, dünya çapındaysa Japonya ve ABD’yle birlikte dünyanın en yenilikçi üç ülkesinden biri. Bugüne kadar Nobel ödülü alan 80 kişiden 68’i doğa bilimlere katkılarından dolayı bu ödüle layık görüldüler. Max Planck Topluluğu, Fraunhofer Cemiyeti, Leibniz Topluluğu ve Helmholtz Topluluğu gibi yüzlerce birimi bulunan üniversite dışı araştırma kuruluşları var; uluslararası düzeyde tanınmış olan bu kuruluşlar bilim insanlarına mükemmel çalışma olanakları sunuyorlar.

 

Toplum: Yaşayan çeşitlilik
Almanya’daki 82 milyonluk nüfusun 15 milyonunu göçmen kökenliler oluşturuyor; bu sayının da yaklaşık 7 milyonu yabancı uyruklu, 8 milyonuysa Alman vatandaşlığı. Yaşam tarzlarının çeşitliliğini ve etno kültürel farklılıkları içeren bir çoğulcu bir toplum var. Toplumsal alandaki değişimlere rağmen aile bugün de en önemli sosyal yapı olma özelliğini sürdürüyor. İnsanların çoğu iyi bir mesleki eğitim almış olmanın, uluslararası ölçekte yüsek yaşam standardının ve bireysel yaşam tercihlerine olanak veren geniş serbestliklerin avantajını yaşıyor.

 

Kültür ve dil: Zengin gelenek ve günümüzdeki yaratıcılık
Almanya Goethe’nin, Schiller’in ve Thomas Mann’ın, Bach’ın, Wagner’in ve Beethoven’in ülkesi. Burada kültürün öteden beri özel bir yeri var ve zengin bir çeşitlilik sergiliyor: Almanya’da 300 kadar tiyatro ve opera salonunun yanısıra 130 kadrolu orkestra var, ayrıca 630 sanat müzesi uluslararası çapta çok değerli koleksiyonları bünyesinde bulunduruyor. Yeni baskı ve yeniden baskıyı kapsamak üzere yılda yaklaşık 94.000 kitapla Almanya dünyanın en çok kitap basılan ülkeleri arasında. Genç ressamlar kuşağı uluslararası düzeyde rağbet görüyor, Alman filmi de dünyanın birçok yerinde yeni başarılara imza atıyor.

Yaklaşık 120 milyon insan Almanca’yı anadil olarak konuşuyor, bu rakamla Avrupa Birliği’nde en çok kişinin konuştuğu anadil durumunda. Dünya çapında halihazırda yaklaşık 17 milyon kişi öğretim kurumlarında yabancı dil olarak Almanca öğreniyor.

 

Yaşam tarzı: Yüksek yaşam kalitesi
Almanya modern ve dışa açık, kimlik çeşitliliğini barındıran ve yüksek yaşam kalitesine sahip bir ülke. Gündelik yaşam tarzlarında çeşitlilik ve kültürel bakımdan zengin bir ortam sunuyor: Alman mutfağı yerel çeşitlikleriyle dikkat çekerken, Almanya çok üç yıldızlı restoranın bulunduğu Fransa’yı takip ediyor. 13 üzüm bölgesinin şarapçıları da yüksek kaliteye özel önem veriyorlar ve Alman Riesling şarapları uluslararası çapta büyük rağbet görüyor. Almanya seyahat ülkesi olarak da yerli ve yabancı tusitleri cezbediyor. Almanya’yı tatil için tercih edenlerin hedefleri arasında başkent Berlin ve kültür tarihini yansıtan yerlerin yanısıra, özenle hazırlanmış konser dizlieri, festivaller ve büyük spor etkinlikleri de bulunuyor. Almanya 14 milli parkı, 101 doğa parkı ve 15 biyosfer alanıyla da dikkat çekiyor.

Moda ve tasarıma da büyük değer veriliyor ve bu alanlarda Almanya’nın uluslararası düzeyde başarılı yaratıcı zihinleri arasında, sürdürülebilir yapılaşmayı önem veren Alman mimarlar da yerlerini almış durumda.