Portál s aktuálními údaji, fakty a informacemi o Německu

 • Digitální proměna: Po internetu nyní přichází internet věcí.
  Digitální proměna: Po internetu nyní přichází internet věcí. vectorfusionart/stock.adobe.com
  Internet mění všechny společenské oblasti – od hospodářství přes vzdělávání po otázky e-governmentu
 • Daniel Bockwoldt/dpa
  Německo poskytuje vědcům skvělou infrastrukturu pro výzkum pomocí velkých zařízení – od výpočetních clusterů až po urychlovač částic. Kromě toho se německé výzkumné týmy podílejí na řadě velkých mezinárodních výzkumných projektů.
 • Kleiner Arber
  Kleiner Arber picture alliance/ZB
  V 16 národních parcích a 15 biosférických rezervacích mezi Severním mořem a Alpami platí mimořádný stupeň ochrany pro mnoho vzácných druhů zvířat a rostlin.
 • Německá armáda se účastní mnoha zahraničních misí, např. EUTM (European Training Mission in Mali)
  Německá armáda se účastní mnoha zahraničních misí, např. EUTM (European Training Mission in Mali) 2013 Bundeswehr/Bier
  Německo se zasazuje o spravedlivý, mírový a stabilní mezinárodní pořádek. Zaměřuje se zejména na prevenci krizí a odzbrojení.

Spolková republika Německo leží v srdci Evropy a je otevřenou, demokratickou zemí s dlouhou tradicí a živoucí přítomností. Německo v přehledu: čísla, fakta a informace.

Spolková republika Německo je živou demokracií založenou na hodnotách s pestrou polickou scénou. Demokratické strany si konkurují, ale také se vzájemně respektují a vytvářejí koalice na různých politických úrovních. Díky obyvatelům Německa se srůstání východu a západu, ústřední téma od roku 1990, stalo příkladem úspěchu. Demografická změna a s ní spojené stárnutí a zmenšování společnosti jej staví před velkou výzvu.

Nikada/Getty Images
Téma
Německo je parlamentní demokracií. Jeho ústavními orgány jsou Spolkový sněm, Spolková rada, Spolkový prezident, Spolková vláda a Spolkový ústavní soud.

Prvořadým cílem německé zahraniční politiky je zachování světového míru a bezpečnosti. Období po skončení konfliktu mezi Západem a Východem stále přináší německé zahraniční politice nové šance a nové výzvy. Opírajíc se o multilaterální zázemí Německo přijalo rostoucí odpovědnost, která mu připadla po znovusjednocení v roce 1990.

Rada pro lidská práva v Ženevě je nejdůležitější lidskoprávní institucí OSN
Rada pro lidská práva v Ženevě je nejdůležitější lidskoprávní institucí OSN EPA/Valentin Flauraud
Téma
Dodržování lidských práv je zakotveno v ústavě. Německo rovněž celosvětově bojuje proti porušování lidských práv a svobod.

Německo je největší ekonomikou Evropské unie (EU) a po USA, Číně a Japonsku čtvrtou největší ekonomikou světa. Za svou konkurenceschopnost a globální zapojení vděčí německá ekonomika velké inovativnosti a silné proexportní orientaci.

The New York Times/Redux/laif
Téma
Německá ekonomika stojí na prahu čtvrté průmyslové revoluce. Spolková vláda podporuje digitální revoluci.

Díky přestavbě energetického sektoru označované jako energetická revoluce (Energiewende) Německo opustilo fosilně-nukleární věk energetiky a vydalo se na cestu k trvale udržitelné energetice budoucnosti.

picture-alliance/Keystone
Téma
Německo je mezinárodním průkopníkem v oblasti ochrany klimatu a rozvoje obnovitelných zdrojů energie. Již zahájilo odklon od jaderné energie.

Ve světě vědy má Německo dobrou pozici. Reformy z minulých let splnily svůj cíl a výzkum je nyní mezinárodnější než kdy dříve. Politika a vysoké školy formou mnoha opatření a reforem spustily iniciativu zacílenou na další rozvoj a internacionalizaci vědy. Spadá sem např.

Thomas Koehler/Photothek via Getty Images
Téma
Německý výzkum se zaměřuje na mezinárodní spolupráci, je součástí mnoha sítí a je otevřený vědcům ze zahraničí.

Německo je s 81,2 miliony obyvatel nejpočetnějším národem Evropské unie. Tato moderní země otevřená světu se stala jednou z důležitých přistěhovaleckých destinací. V Německu žije více než 16,4 milionu lidí přistěhovaleckého původu. Jedná se o osoby, které se samy přistěhovaly ze zahraničí, cizince nebo osoby s německou státní příslušností, kteří se narodili v Německu a mají alespoň jednoho rodiče, který se do Německa přistěhoval. Německo je dnes jednou ze zemí s nejliberálnějšími pravidly pro imigraci. 

Rodina má vysokou prioritu – dnes si už rodičovskou dovolenou vybírá i řada otců
Rodina má vysokou prioritu – dnes si už rodičovskou dovolenou vybírá i řada otců Sean Gallup/Getty Images
Téma
Pro německou společnost jsou charakteristické nové formy soužití. Německo cíleně podporuje slučitelnost rodiny a zaměstnání.

Německo za pověst kulturního národa vděčí velikánům minulosti, jako byli Bach, Beethoven a Brahms v hudbě nebo Goethe, Schiller a Thomas Mann v literatuře. Ale i umělecké pozice moderny reprezentují ve všech uměleckých oblastech velká jména. 

Malte Christians/dpa
Téma
Německo disponuje mnohohlasou, svobodnou mediální scénou. Digitalizace je spouštěčem hlubokých strukturních změn.

Láska k přírodě a nadšení z městského života, zdravá výživa a gurmánské restaurace, úcta k tradicím a otevřenost světu – Německo je jednou ze zemí s nejvyšším životním standardem na světě. Podle ukazatele Human Development Index (HDI) Spojených národů zaujímalo Německo v roce 2014 6. místo ze 187 zemí.

Christian Kerber/laif
Téma
Německo je čím dál tím oblíbenější i u zahraničních turistů – mezi atraktivní cíle patří vedle měst i přírodní parky a biosférické rezervace.

Cesta Německa ke svobodné demokracii a fungujícímu parlamentnímu systému vedla mnoha historickými zvraty – přes období malých států v raném novověku, nezdar březnové revoluce a výmarské republiky až po „vybočení z dějin“ v době nacismu. Jednota a svoboda, od 19. století ústřední pojmy, které Němce znepokojovaly i během rozdělení Německa po 2. světové válce. Teprve znovusjednocením v roce 1990 byla „německá otázka“ vyřešena.

picture-alliance/ZB
Téma
Proces znovusjednocení nemá historický předobraz, jde o národní projev vůle, který nebylo možné završit v průběhu několika let.

Social Media

Provided by / bereitgestellt von deutschland.de