Atraktivní jazyk

Němčina je nejpoužívanější mateřštinou v EU
Němčina je nejpoužívanější mateřštinou v EU Goethe-Institut/Anastasia Tsayder/dpa
Němčina je nejčastěji používanou mateřštinou v Evropské unii. Zájem učit se němčinu v mnoha zemích bouřlivě roste.

Němčina je jedním z přibližně 15 germánských jazyků, které jsou součástí indoevropské jazykové rodiny. Je mateřštinou nebo pravidelně používaným druhým jazykem téměř 130 milionů lidí v Německu, Rakousku, Švýcarsku, Lucembursku, Belgii, Lichtenštejnsku a Jižním Tyrolsku (Itálie). Německý jazyk je tedy nejčastější mateřštinou v Evropské unii a jedním z deseti nejpoužívanějších jazyků. Studie „Němčina jako cizí jazyk“ z roku 2015 uvádí, že se němčinu jako cizí jazyk v současnosti učí 15,4 milionu lidí. Kolik lidí na světě hovoří německy jako cizím jazykem, lze odhadnout jen velmi přibližně – zhruba 100 milionů.

dpa/Waltraud Grubitzsch

Důvodem tak nepoměrně velkého významu němčiny ve srovnání s počtem jejích mluvčích, je síla ekonomiky, která stojí za vysokou atraktivitou němčiny. Tvoří základ pro aktivní jazykovou politiku, která podporuje instituce vyučující němčinu doma i v zahraničí, poskytuje stipendia nebo studijní příležitosti pro přijíždějící studenty. Dokladem je i stoupající zájem o němčinu v nově se prosazujících mocnostech jako Čína, Indie a Brazílie a obecně nárůst zájmu v Asii, kde od roku 2010 poptávka místy narostla až na čtyřnásobek.

Institucemi důležitými pro výuku němčiny je 140 zahraničních německých škol a více než 1.800 škol s rozšířenou výukou němčiny, které jsou součástí iniciativy partnerských škol ministerstva zahraničí „Školy: partneři pro budoucnost“ (PASCH). Kurzy Goethe-Institutu, který vyučuje němčinu jako cizí jazyk a organizuje jazykové zkoušky ve více než 90 zemích, navštěvovalo v roce 2014 téměř 228.000 lidí. Na univerzitách ve 108 zemích se němčinu učí 1,3 milionu lidí.

Němčina 
ve vědě

Význam němčiny jako mezinárodního jazyka vědy má klesající tendenci. V oblasti přírodních věd činí globální podíl publikací v němčině v bibliografických databázích jedno procento. Tradičně větší význam má němčina v humanitních a sociálních vědách. Vědci, jejichž mateřštinou není němčina, však publikují v němčině jen výjimečně. Naopak německojazyční vědci intenzivně publikují v angličtině, a to zejména v ob­lasti přírodních věd. Němčina však hraje velkou roli na internetu. Němčina je v roce 2015 podle počtu internetových stránek třetím nejpoužívanějším jazykem na internetu – s velikým odstupem za angličtinou, ale těsně za ­ruštinou.

Globalizace vyvíjí tlak na všechny mezinárodní jazyky a angličtina jako světový jazyk díky ní posiluje. Němčina však nadále zůstane důležitým mezinárodním jazykem.

Related content