Atraktivní trh práce

Duálni vzdělávání učňů: Německý model, který spojuje teorii s praxí, přebírá mnoho dalších zemí
Duálni vzdělávání učňů: Německý model, který spojuje teorii s praxí, přebírá mnoho dalších zemí Ute Grabowsky/Photothek via Getty Images
Německý trh práce se vyznačuje vysokou mírou zaměstnanosti nízkou nezaměstnaností. Duální vzdělávání učňů je úspěšný vývozní artikl.

Německý trh práce se navzdory finanční a hospodářské krizi od roku 2008 vyvíjí příznivě. V červenci roku 2014 mělo v Německu 42,8 osob zaměstnání s povinností sociálního pojištění. Vzhledem k minimálním impulzům ze strany světové ekonomiky svědčí zaměstnanost ve výši 73,5 % o dobré hospodářské situaci. Německo patří v Evropské unii k zemím s nejnižší nezaměstnaností. V roce 2014 činila míra nezaměstnanosti v průměru 6,7 %, vůbec nejméně od roku 1991. Na trh práce měl pozitivní dopad především růst oborů v sektoru služeb. Podle studie Institutu pro výzkum trhu práce a profesí (Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, IAB) se bude přechod k ekonomice služeb v příštích letech ještě zrychlovat. Pro vývoj na trhu práce je typický rovněž nárůst částečných pracovních úvazků.

picture alliance/dpa

Nízká nezaměstnanost mládeže v Německu zaměřila mezinárodní pozornost na úspěšný model duálního vzdělávání učňů, které se značně liší od čistě školské přípravy učňů na pracovní život ve většině zemí. Zhruba polovina mladistvých v Německu se v rámci duálního systému po škole vyučí v jedné z 350 státně uznávaných profesí. Praktická výuka probíhá 3 až 4 dny v týdnu v podniku; 1 až 2 dny získává učeň odborné teoretické vzdělání na učilišti. Mnoho zemí v současné době systém duálního odborného vzdělávání od Německa přebírá.

Spolková vláda navíc za účelem vytvoření moderního, spravedlivého a transparentního trhu práce realizovala řadu záměrů v oblasti politiky zaměstnanosti. Od počátku roku 2015 například Německo zavedlo minimální mzdu ve výši 8,50 eur, z níž profituje 3,7 milionu lidí. Zavedení ženských kvót by mělo vést k rovnému zastoupení žen a mužů ve vedoucích funkcích. Podniky zapsané na burze se zaměstnaneckým zastoupením ve správních a výkonných radách musí od roku 2016 při obsazování všech míst v dozorčích radách dodržet kvótu 30% žen. „Zákon o jednotném tarifu“ („Tarifeinheitsgesetz“) zase zaručuje, že se v jednom podniku nesmí na stejnou činnost vztahovat různé kolektivní smlouvy. A: Kdo doloží, že odváděl příspěvky do sociálního a důchodového systému více než 45 let, může od 1. července roku 2014 po dovršení 63 let odejít do důchodu, aniž by mu byl důchod krácen.

Vzhledem k demografickým změnám je jedním z nejnaléhavějších úkolů zajistit dostatek odborných pracovníků. „Make it in Germany“, vícejazyčný internetový portál pro zahraniční odborné pracovníky, je klíčový projekt pro otevření trhu práce. Odborníkům, kteří mají zájem se přistěhovat do Německa, poskytuje informace o jejich kariérních možnostech v Německu. „Modrá karta EU“ navíc absolventům vysokých škol a odborníkům umožňuje snadný přístup na německý trh práce.

Related content