Pozadí

Euro

Euro je měnou Evropské měnové unie a po americkém dolaru je druhou nejdůležitější měnou světového měnového systému. Odpovědnost za monetární politiku společné měny euro má Evropská centrální banka (ECB) ve Frankfurtu nad Mohanem společně s národními emisními bankami. Euro se postupem doby stalo oficiální měnou v šestnácti z 28 států EU. V eurozóně, a tím také v Německu, bylo euro zavedeno 1. ledna 2002 jako oběživo, ovšem již od začátku roku 1999 fungovalo jako bankovní účetní měna.

ecb.europa.eu

Evropská rada

Evropská rada určuje politické směřování Evropské unie. V Evropské radě se pod vedením jejího předsedy scházejí minimálně dvakrát ročně šéfové států a vlád spolu s předsedou Evropské komise a vysokým představitelem pro společnou zahraniční a bezpečnostní politiku.

Evropský parlament

Evropský parlament je parlamentním orgánem Evropské unie. Tvoří jej 751 poslanců, které volí obyvatelé 28 členských států v přímé volbě na dobu pěti let. Každá země obsazuje podle počtu obyvatel určitý počet poslaneckých křesel. Německo jako největší člen EU je momentálně v Evropské komisi zastoupeno 99 poslanci. Parlament má zákonodárné, rozpočtové a kontrolní kompetence, avšak nemá návrhové právo při tvorbě legislativy. Sídlem EP je Štrasburk, ale zasedání pléna a parlamentních výborů se konají v Bruselu a Lucemburku.

europarl.europa.eu

MMF

Hlavní úlohou Mezinárodního měnového fondu (MMF) se sídlem ve Washingtonu D.C. je podpora makroekonomické stability 188 členských států. Německo je svým kapitálovým podílem ve výši kolem 6 % jedním z nejdůležitějších podílníků Mezinárodního měnového fondu a prostřednictvím výkonného ředitele se také významně podílí na rozhodnutích tohoto poradního orgánu.

imf.org

OBSE

Díky 57 členským státům je Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE) velmi rozsáhlým fórem celoevropské spolupráce. Mise OBSE jsou operativně činné v ohrožených zemích především při prevenci a řešení ozbrojených konfliktů. Německo se podílí na zajišťování misí ve značné míře finančně, ale i personálně. Ústřední sekretariát OBSE se nachází v hlavním městě Rakouska, ve Vídni.

osce.org

Organizace spojených národů

Roku 2004 skončilo čtvrté členství Německa v roli nestálého člena Rady bezpečnosti OSN od jeho přistoupení v roce 1973. Německo se zasazuje o reformu OSN s cílem přizpůsobit organizaci politické realitě. Od roku 1996 je Německo třetím největším finančním přispěvatelem do rozpočtu OSN a jedním ze států, kde má OSN své sídlo – v Bonnu sídlí mimo jiné také sekretariát UNFCCC pro otázky změn klimatu.

un.org

Rada Evropské unie

Rada Evropské unie („Rada ministrů“) je nejdůležitějším zákonodárným vrcholným orgánem EU. Každý členský stát vysílá do Rady zástupce na ministerské úrovni, který je zodpovědný za svůj rezort. Společně s parlamentem EU se Rada dělí o legislativní pravomoci a zodpovídá za rozpočet Evropské unie. Předsednictví v Radě se střídá každých šest měsíců.

WTO

Světová obchodní organizace (WTO) byla založena v roce 1995. Slouží naplňování stávajících mezinárodních obchodních smluv a je fórem pro vytváření podmínek liberalizace světového obchodu. Německo se v rámci jednání o podmínkách světového obchodu důrazně zasazuje o to, aby do jeho struktur byly zapojeny i rozvojové země. WTO má sídlo v Ženevě (Švýcarsko).
wto.org