Pozadí

Hospodářská politika

Podoba a koordinace hospodářské a finanční politiky je podle federálního systému společným úkolem státu, spolkových zemí a obcí. Všechny složky působí a spolupracují v nejrůznějších společných grémiích. Kromě toho využívá spolková vláda poradenství nezávislých ekonomických odborníků. Každý rok v lednu předkládá spolková vláda Spolkovému sněmu a Spolkové radě výroční hospodářskou zprávu. Zpráva popisuje mimo jiné plnění ekonomických parametrů a cílů finanční politiky na běžný rok zadané spolkovou vládou, a také zásady a směrnice plánu pro oblast hospodářské a finanční politiky. Předpokladem pro ekonomické fungování státu je zásada svobodné hospodářské soutěže, kterou zákon chrání proti tržním omezením. Zákon zakazuje nejen podnikům, ale i státu chování porušující pravidla soutěže. Stejně tak se posuzují ve smyslu vlivu na volnou hospodářskou soutěž fúze firem, státní dotace a faktory omezující přístup na trh.

→  bmwi.de

Německo a výstavnictví – číslo jedna ve světě

Se 150 mezinárodními oborovými veletrhy je Německo důležitým trhem pro zboží. Z celosvětově významných veletrhů se konají zhruba dvě třetiny v Německu. K největším událostem v oblasti veletrhů patří každoroční veletrh v Hannoveru, považovaný za přehlídku vývoje průmyslu, ale také Mezinárodní veletrh automobilového průmyslu (IAA) ve Frankfurtu nad Mohanem, který se koná každé dva roky. V oblasti informačních technologií patří CeBIT v Hannoveru a Mezinárodní veletrh telekomunikací a informační techniky v Berlíně (zábavní a telekomunikační technika) k předním veletrhům v této oblasti na světě. V Berlíně se každoročně také schází turistický průmysl na Mezinárodní burze cestovního ruchu (ITB). Především o požitky jde v případě Mezinárodního zeleného týdne, jedinečné potravinářské a hospodářské výstavy v Berlíně. Co se knih týče, je Mezinárodní knižní veletrh ve Frankfurtu nad Mohanem, pořádaný každoročně v říjnu, světovou událostí číslo jedna. Kolem obrazu, obrazové techniky a obrazových médií se točí všechno na výstavě photokina v Kolíně nad Rýnem. Výstavní a veletržní výbor německého hospodářství (AUMA) je zastřešujícím spolkem německého veletržnictví. Jeho hlavní úkolem je podpora německých veletrhů v Německu a v zahraničí: AUMA koordinuje výstavní aktivity německého hospodářství v zahraničí, mimo jiné pro zhruba 230 vývozních platforem, jež podporuje spolková vláda. Pořadatelé sdružení v AUMA organizují každoročně přes 200 veletrhů v důležitých zahraničních regionech.

auma.de

Sociální tržní hospodářství

Základní zákon jako ústava Spolkové republiky Německo nepředepisuje státu žádný určitý hospodářský systém, avšak zakotvením principu sociálního státu vylučuje čistě volné tržní hospodářství. Od založení Spolkové republiky Německo v roce 1949 tvoří sociální tržní hospodářství základnu německé hospodářské politiky. Je pokusem o zvolení střední cesty mezi principem volných tržních mechanismů a socialismem. Princip sociálního tržního hospodářství vypracoval a začal uplatňovat Ludwig Erhard, první ministr hospodářství a pozdější spolkový kancléř. Základní koncepce spočívá na principu volného trhu doplněného o sociálně-politická vyrovnávací opatření. Tato koncepce umožňuje na jedné straně svobodné poměřování ekonomických sil, ale na druhé straně garantuje stát svým obyvatelům prostřednictvím sociální sítě zajištění proti životním rizikům.