Digitální proměna

Digitální proměna: Po internetu nyní přichází internet věcí.
Digitální proměna: Po internetu nyní přichází internet věcí. vectorfusionart/stock.adobe.com
Internet mění všechny společenské oblasti – od hospodářství přes vzdělávání po otázky e-governmentu

Digitální proměna je v plném proudu. Technologický vývoj je nesmírně rychlý a mění způsob, jak komunikujeme, pracujeme, učíme se a žijeme. Po internetu, který spojuje lidi, nyní přichází „internet věcí“, který propojuje stroje v našem soukromém každodenním životě i stroje v různých podnicích ekonomické sféry. Změny v hospodářství souhrnně nazýváme pojmem průmysl 4.0. Tento vývoj s sebou přináší ohromné možnosti, ale také skrývá nové nejistoty.

Inovativní podniky

Změny se nejvýrazněji projevují v oborech obchod, média, zábava a cestovní ruch. Zpravodajské portály, internetová tržiště, streamingové služby a rezervační platformy změnily a někdy dokonce i vytlačily tradiční obchodní modely. Revolučními změnami právě prochází finanční sektor. Zavedeným firmám konkurují svými inovativními řešeními mladé firmy s moderními technologiemi v oblasti bankovnictví a pojištění, tzv. společnosti FinTech a InsureTech.

V průmyslu je motorem pokroku obor informačních a komunikačních technologií (ICT). Podle údajů digitálního oborového svazu Bitkom pro rok 2017 se v oblasti průmyslu 4.0 očekává růst obratu o více než 20 procent. „Rozhodujícím faktorem růstu je digitalizace průmyslové výroby“, deklaruje Bitkom. Nejvyšší nárůst poptávky panuje ve strojírenství a výstavbě zařízení, v automobilovém průmyslu a elektronice. Žádané jsou především IT služby, software a hardware.

Digitální učení

Digitalizaci by však mohl brzdit nedostatek odborných pracovníků. Odpovědí na tento problém je větší důraz na digitální média ve školách, během odborného výcviku i na vysokých školách. Vedoucí postupimského Institutu Hasso Plattnera (Hasso-Plattner-Institut), profesor Christoph Meinel, požaduje vytváření školních cloudů, aby třídy měly přístup ke společným výukovým materiálům. Rovněž spatřuje velký potenciál v širším využívání tzv. Massive Open Online Courses (MOOCs). Institut Hasso Plattnera (HPI) patří mezi světové průkopníky digitálního učení. Založil jej Hasso Plattner, spoluzakladatel německého softwarového koncernu SAP, a už v roce 2012 institut zahájil činnost sociální vzdělávací sítě openHPI.de, kterou využívá více než 100.000 studentů ze 180 zemí. „Digitální formáty vzdělávání považují za ideální doplněk a obohacení tradičních vzdělávacích systémů,“ říká profesor Meinel.

Služby poskytované prostřednictvím internetu

Na nový směr však přecházejí i politika a státní správa. Většina státních služeb by měla být elektronicky dostupná do roku 2020. Německo se však na „Indexu pro digitální ekonomiku a společnost“ Evropské komise dosud pohybuje pouze v čele průměru států EU. Pro státní správu je údajně největší výzvou zlepšení on-line interakce mezi občany a úřady. Služby e-governmentu dnes využívá pouze 19 procent německé populace.

Možnosti, které přináší digitalizace, úspěšně využívá německé ministerstvo zahraničí. Pomocí všech komunikačních kanálů vede v zahraničí dialog s nejrůznějšími uskupeními a zdařile tak využívá možnosti uplatňování vlivu a utváření politiky v propojeném světě. „Digital Diplomacy“ se tak stala důležitým zdrojem zahraniční politiky ve světě internetu. Ve středu zájmu je zde dialog a komunikace. Diplomatická služba však vedle co možná nejlepšího propojení, flexibility a mobility klade důraz také na vysoké technické a regulatorní standardy, zejména z hlediska bezpečnosti komunikace a uchovávání dat.

Bezpečná data

Bezpečnost dat a ochrana osobních údajů patří mezi priority Spolkové vlády. Jejím cílem je nastolit rovnováhu mezi bezpečnostními zájmy spotřebitelů, firem a státu. Směrnice o ochraně osobních údajů Evropské unie by měla od roku 2018 nastavit celoevropsky jednotnou, vysokou úroveň ochrany osobních údajů. Další kroky a nástroje potřebné pro úspěšnou digitální proměnu stanovují Digitální agenda 2014–2017 Spolkové vlády a Digitální strategie 2025. Kromě toho je v plánu také založení digitální agentury, která bude proces digitalizace podporovat a dozorovat podobně jako Spolková agentura pro sítě (Bundesnetzagentur) a Spolkový kartelový úřad (Bundeskartellamt).

Related content