Dějiny

picture-alliance/akg-images

Ohlédnutí za dlouhou cestou na Západ

Ukončení německé otázky – ohlédnutí za dlouhou cestou na Západ.
picture-alliance/akg-images
Téma
Ukončení německé otázky – ohlédnutí za dlouhou cestou na Západ: 1830–1848 Předbřeznové období a hnutí v kostele sv. Pavla.
picture-alliance/akg-images
Téma
Ukončení německé otázky – ohlédnutí za dlouhou cestou na Západ: 1871 Založení Říše.
picture alliance/Photoshot
Téma
Ukončení německé otázky – ohlédnutí za dlouhou cestou na Západ: 1914–1918 1. světová válka.
picture-alliance/akg-images
Téma
Ukončení německé otázky – ohlédnutí za dlouhou cestou na Západ: 1919–1933 Výmarská republika.
picture-alliance/akg-images
Téma
Ukončení německé otázky – ohlédnutí za dlouhou cestou na Západ: Období nacionálního socialismu (1933–1945).
picture-alliance/UPI
Téma
Ukončení německé otázky – ohlédnutí za dlouhou cestou na Západ: Dvojí státnost Německa (1949–1999).
picture-alliance/akg-images
Téma
Ukončení německé otázky – ohlédnutí za dlouhou cestou na Západ.
picture-alliance/ZB
Téma
Proces znovusjednocení nemá historický předobraz, jde o národní projev vůle, který nebylo možné završit v průběhu několika let.
dpa/Daniel Kalker
Téma
Berlín byl určen jako hlavní město již smlouvou o sjednocení.
picture-alliance/ZB
Téma
Od 3. října 1990 je Německo opět sjednocené. Pokojná revoluce obyvatel Německé demokratické republiky vedla k pádu berlínské zdi, která Německo rozdělovala na východ a západ.