Hospodářství & inovace

Průmysl 4.0: Německé hospodářství směřuje k digitalizované budoucnosti
Průmysl 4.0: Německé hospodářství směřuje k digitalizované budoucnosti Ole Spata/dpa

Přitažlivá lokalita

Německo je čtvrtou největší národní ekonomikou světa. Vyznačuje se velkou inovativností a proexportní orientací. Budoucnost patří průmyslu 4.0.
Digitální proměna: Po internetu nyní přichází internet věcí.
Digitální proměna: Po internetu nyní přichází internet věcí. vectorfusionart/stock.adobe.com
Téma
Internet mění všechny společenské oblasti – od hospodářství přes vzdělávání po otázky e-governmentu

160

Číslo

miliard eur – nárůst HDP do roku 2030: Důsledné využívání inteligentních robotů a počítačů, které jsou schopné samostatného učení, by mohlo do roku 2030 zvýšit HDP Německa o 160 miliard eur. Tento údaj uvádí v jedné ze svých studií poradenská firma McKinsey.

Info

Info

EXIST Cílem tří linií dotačního programu EXIST Spolkového ministerstva hospodářství a energetiky (Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, BMWi) je podpořit atmosféru zakládání firem na vysokých školách a neuniverzitních výzkumných pracovištích. V mezinárodním srovnání tak Německo vytvořilo skvělé podmínky pro založení firmy už v rané fázi tohoto procesu. A ještě novinka: Od roku 2015 mohou podporu z programu EXIST získat i mladí izraelští vědci, kteří se zabývají technologiemi a chtějí v Berlíně založit startup.

dpa/Wolfram Kastl - Startups
dpa/Wolfram Kastl - Startups
Téma
Německo startupům nabízí dobrou infrastrukturu a mnoho možností podpory. Berlín je dokonce považován za evropské hlavní město startupů a je atraktivní také pro mnoho zahraničních zakladatelů firem.
Jörg Modrow/laif
Téma
Německo je pevně napojeno na světovou ekonomiku. Každé druhé euro Německo vydělá vývozem.
Alexander Koerner/Getty Images
Téma
Pro německý průmysl jsou charakteristické čtyři silné průmyslové obory. Srdcem německé ekonomiky jsou střední podniky.
Thomas Köhler/Photothek via Getty Images
Téma
Německo jedním průmyslových států s nejudržitelnější ekonomikou. Firmy se hlásí ke společenské odpovědnosti.
Info

INFO

Od poloviny 90. let se projevuje ­mezinárodní trend klesajícího zdanění podniků. Ani Německo už dávno ­
není zemí s vysokými daněni. V mezi­národním srovnání je v Německu 
daňové zatížení dokonce spíše pod­průměrné. Průměrné celkové daňové zatížení činí necelých 30 %. V některých německých regionech je díky ­lokálně stanovovaným sazbám živnostenských daní dokonce nižší než 23 %.

Ute Grabowsky/Photothek via Getty Images
Téma
Německý trh práce se vyznačuje vysokou mírou zaměstnanosti nízkou nezaměstnaností. Duální vzdělávání učňů je úspěšný vývozní artikl.

Seznam

Největší podnik

Volkswagen, 592.586 zaměstnanců
Největší banka

Deutsche Bank, 98.138 zaměstnanců
Nejdůležitější akciový index
Deutscher Aktienindex (DAX)
Největší veletržní areál
Hannover
Největší výrobce letadel
Airbus-Hamburg

600

Číslo

poskytovatelů internetových služeb a dalších organizací ze 60 zemí je navázáno na DE-CIX. Tento internetový uzel 
ve Frankfurtu nad Mohanem je co do objemu procházejících dat největší na světě: V roce 2015 byla poprvé překonána hranice 4 terabitů za sekundu. Provozovatel DE-CIXu buduje po Marseille (Francie), Palermu (Itálie), Dallasu (USA) další datový uzel v Istanbulu (Turecko).

The New York Times/Redux/laif
Téma
Německá ekonomika stojí na prahu čtvrté průmyslové revoluce. Spolková vláda podporuje digitální revoluci.
Info

INFO

Tato aplikace vytvořená v roce 2015 
informuje v němčině a angličtině o možnostech vzdělávání, studia a práce 
v Německu. Je určena především 
mladým lidem v zahraničí a umožňuje důkladně se seznámit s mnoha 
otázkami, např. jaká je podniková 
kultura v německých firmách nebo jak se ucházet o místo. Více než 200 
linků vede přímo k dalším zdrojům.

Jan Woitas/dpa
Téma
Více informací v krátkém přehledu k tématu hospodářství a inovace a příslušné odkazy.