Demografie

Hans Wiedl/dpa
Pro demografický vývoj jsou příznačné tři hlavní trendy: nízká porodnost, rostoucí střední délka života a stárnutí ­společnosti.

Pro demografický vývoj jsou příznačné tři hlavní trendy: nízká porodnost, rostoucí střední délka života a stárnutí ­společnosti. Nejvyšší porodnost zaznamenalo Německo v roce 1964, kdy se ­narodilo 1,357 dětí; od té doby se porodnost propadá (v roce 2014 se narodilo 715.000 dětí). Od roku 1975 se počet narozených dětí připadajících na jednu ­ženu drží s mírnými výkyvy na čísle 1,3.  Již 35 let je tedy generace dětí zhruba o třetinu méně početná než generace rodičů. Padesátníků je dnes dvakrát více nežli novorozenců. Střední délka života se ovšem prodlužuje. U mužů činí v průměru 77 let, u žen 82.

Závažné dopady demografických změn na vývoj ekonomiky a sociální systémy zmírňuje imigrace. 20,3 % lidí žijících v Německu (16,4 milionů) má přistěhovalecký původ. 9,2 milionů těchto lidí má německý pas, 7,2 milionů jsou cizinci. Jako „starousedlíci“ jsou uznáváni příslušníci čtyř národnostních menšin, kterým se dostává mimořádné ochrany a podpory: dánská menšina (50.000) a fríská etnická skupina (60.000) v severním Německu, Lužičtí Srbové (60.000) podél německo-polské hranice a němečtí Sinti a Romové (70.000).

Related content