Geografie & klima

CHROMORANGE/Ruth Roeder/dpa
Německo leží uprostřed Evropy a své hranice sdílí s devíti státy. Žádná evropská země nemá více sousedů.

Na severu má Německo přístup k Baltskému a Severnímu moři, na jihu hraničí s Alpami. Nejvyšší horou je bavorská Zugspitze vysoká 2.962 metrů n.m. Nejnižší místo na pevnině se nachází poblíž obce Neuendorf-Sachsenbande ve spolkové zemi Šlesvicko-Holštýnsko 3,54 m pod hladinou moře. Po Francii, Španělsku a Švédsku je Německo s rozlohou 357.340 km2 čtvrtou největší zemí Evropské unie (EU). Téměř třetina jeho rozlohy je zalesněná, více než 2% jeho plochy tvoří jezera, řeky a další vodstvo. Nejdelší řekou je Rýn, který tvoří na jihozápadě hranici mezi Německem a Francií a dále na sever pak protíná města Bonn, Kolín nad Rýnem a Düsseldorf. Druhá nejdelší řeka, Labe, propojuje Drážďany, Magdeburg a Hamburk a ústí do Severního moře.

Klima v Německu je mírné. Průměrné teplotní maximum v červenci je 21,8 °C, minimum v témže období je 12,3 °C. V lednu pak činí maximální teplota v průměru 2,1 °C a minimální –2,8 °C. Nejvyšší teplota od počátku zaznamenávání počasí byla naměřena 5. července 2015 v Kitzingen am Main a dosáhla hodnoty 40,3 °C.

Related content