Německý spolkový sněm volí oprávnění voliči, tedy občané, kteří již dosáhli věku 18 let, každé čtyři roky ve svobodných a přímých volbách tajným hlasováním.

Polovina z minimálního počtu 598 mandátů je přidělována na základě počtu hlasů odevzdaných zemským kandidátním listinám politických stran, druhá polovina na základě hlasů odevzdaných jednotlivým kandidátům ve 299 volebních okrscích. V německém volebním systému je velmi obtížně ­dosažitelná možnost sestavení vlády jen jednou politickou stranou. Obvykle tedy vznikají koalice. Aby se sestavení většiny nekomplikovalo přítomností malých a nejmenších stran, je možnost jejich zastoupení ve Spolkovém sněmu podmíněna blokační doložkou v podobě pětiprocentní hranice.

Related content