Spolková vláda

Úřad spolkového kancléře
Úřad spolkového kancléře picture alliance/blickwinkel
Kabinet, tedy spolkovou vládu, tvoří spolkový kancléř a spolkoví ministři.

Kancléř má pravomoc určovat směřování vlády. Kromě toho se však uplatňuje princip rezortní, podle kterého jednotliví ministři řídí svá portfolia v rámci daného směřování samostatně, a princip kolegiální, podle nějž spolková vláda v případě sporných otázek rozhoduje většinově. Spolkový kabinet se skládá ze 14 ministrů a z vedoucího Úřadu spolkového kancléře. Spolková ministerstva jsou nejvyššími státními úřady příslušných rezortů. Kancléři svěřuje ústava mimořádnou úlohu: „Spolkový kancléř určuje hlavní rysy politiky a nese za ně odpovědnost.“ Úřad spolkového kancléře a spolková ministerstva zaměstnávají dohromady na 18.000 lidí. Nejvíce zaměstnanců má Spolkové ministerstvo zahraničí a Spolkové ministerstvo obrany. Osm ministerstev má své hlavní sídlo v Berlíně, šest v Bonnu. Všechna ministerstva však mají pracoviště v obou městech.

 

Spolková ministerstva

Spolkové ministerstvo hospodářství a energetiky
bmwi.de

Spolkové ministerstvo zahraničních věcí
auswaertiges-amt.de

Spolkové ministerstvo vnitra
bmi.bund.de

Spolkové ministerstvo spravedlnosti a ochrany spotřebitele
bmjv.de

Spolkové ministerstvo financí
bundesfinanzministerium.de

Spolkové ministerstvo práce a sociálních věcí
bmas.de

Spolkové ministerstvo výživy a zemědělství
bmel.de

Spolkové ministerstvo obrany
bmvg.de

Spolkové ministerstvo pro rodinu, seniory, ženy a mládež
bmfsfj.de

Spolkové ministerstvo zdravotnictví
bmg.bund.de

Spolkové ministerstvo dopravy a digitální infrastruktury
bmvi.de

Spolkové ministerstvo pro životní prostředí, ochranu přírody, stavebnictví a bezpečnost reaktorů
bmub.bund.de

Spolkové ministerstvo školství a výzkumu
bmbf.de

Spolkové ministerstvo pro hospodářskou spolupráci a rozvoj
bmz.de

Related content