Aktéři & nástroje

Soeren Stache/dpa
Další informace v krátkém přehledu k tématu stát, politika, soudobé dějiny viz odkazy.

Politické strany

Německo je stranickou demokracií. V 18. Spolkovém sněmu zasedá 5 stran - CDU, CSU, SPD, Die Linke a Bündnis 90/Die Grünen. Kromě ­toho existuje dalších 25 malých stran, které mají kvůli pětiprocentní hranici pro vstup do Spolkového sněmu na federální politiku jen omezený vliv. Některé z nich jsou ovšem zastoupeny v jednotlivých zemských sněmech. Nejvíce členů má Sociálnědemokratická strana Německa (SPD) – 461.000. Křesťanskodemokratická Unie (CDU) má přibližně 459.00 členů a její sesterská CSU v Bavorsku má 147.000 členů (2014).

bundeswahlleiter.de

Odbory

Německý odborový svaz (Deutscher Gewerk­schaftsbund, DGB) zastřešuje 8 oborových svazů a 6,1 milionů členů. Největším ­oborovým svazem je IG Metall s 2,3 miliony členů, který zastupuje mimo jiné zaměstnance automobilového průmyslu. Názory odborů ­mají v politických debatách značnou váhu a vliv.

dgb.de

Průmyslové svazy

Spolkový svaz německého průmyslu (Bundesverband der Deutschen Industrie, BDI) je zastřešující organizací průmyslu. Sdružuje 36 oborových svazů a je hlasem více než 100.000 firem.

bdi.de

Společenská hnutí

Od 70. let se v Německu mnoho lidí aktivně angažuje v ekologických uskupeních, občanských hnutích a nevládních organizacích. ­Největším ekologickým svazem je s půl milionem členů Německý svaz pro životní prostředí a ochranu přírody (Bund für Umwelt und ­Naturschutz Deutschland, BUND).

bund.net

Demoskopie

Politické klima v Německu pravidelně zjišťuje řada institutů pro výzkum veřejného mínění. ­Instituty jako infratest dimap, Allensbach, Forsa, Emnid a Forschungsgruppe Wahlen jsou aktivní především před volbami, ale zveřejňují i aktuální týdenní průzkumy volebních preferencí.

Related content