Zahraniční politika

Německá zahraniční politika je pevně začleněna do multilaterální spolupráceZahraniční
Německá zahraniční politika je pevně začleněna do multilaterální spolupráceZahraniční Westend 61

Civilní mocnost

Německo je rozsáhle zapojeno do multilaterální spolupráce a celosvětově se zasazuje o mír, bezpečnost, demokracii a lidská práva.
Agenda 2030 Organizace spojených národů se v důležitých otázkách budoucnosti snaží prosadit trvale udržitelný rozvoj
Agenda 2030 Organizace spojených národů se v důležitých otázkách budoucnosti snaží prosadit trvale udržitelný rozvoj Joerg Boethling
Téma
Německá rozvojová politika se snaží přispět ke zlepšení životních podmínek v partnerských zemích, ke snížení chudoby a k posílení demokracie.
Německá armáda se účastní mnoha zahraničních misí, např. EUTM (European Training Mission in Mali)
Německá armáda se účastní mnoha zahraničních misí, např. EUTM (European Training Mission in Mali) 2013 Bundeswehr/Bier
Téma
Německo se zasazuje o spravedlivý, mírový a stabilní mezinárodní pořádek. Zaměřuje se zejména na prevenci krizí a odzbrojení.
Evropská unie
Evropská unie GettyImages/Echo
Téma
Německo patří mezi zakládající státy Evropské unie a i v těžkých obdobích prosazuje soudržnost Evropanů.

Seznam

Severoatlantická aliance (NATO)
­Německo je členem od roku 1955
Organizace spojených národů (OSN)
Německo je členem od roku 1973
Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE)
Německo je členem od založení v roce 1973 ­(tehdy Konference pro bezpečnost a spolupráci v Evropě, KBSE)

508

Číslo

milionů lidí žije ve 28 členských zemích Evropské unie. EU tak má třetí největší počet obyvatel po Číně a Indii. Její občané mluví 24 jazyky a žijí na území čtyř milionů čtverečních kilometrů. HDP činí 13,92 bilionů eur a je větší než HDP Spojených států amerických. Na špici světového obchodu se EU nachází díky podílu 15,4% na vývozu a 16,4% na ­dovozu.

Rada pro lidská práva v Ženevě je nejdůležitější lidskoprávní institucí OSN
Rada pro lidská práva v Ženevě je nejdůležitější lidskoprávní institucí OSN EPA/Valentin Flauraud
Téma
Dodržování lidských práv je zakotveno v ústavě. Německo rovněž celosvětově bojuje proti porušování lidských práv a svobod.
Info

INFO

O globální prosazování lidských práv, pokrok v rozvojové politice a humanitární pomoc se v Německu zasazuje ­také mnoho nevládních organizací. Snaží se přimět politiky k činům a zvyšovat povědomí obyvatelstva. Mají ale také své vlastní aktivity, pořádají sbírky a koordinují vlastní projekty v terénu. 120 organizací se sdružuje v Asociaci nevládních rozvojových a humanitárních organizací (Verband der entwicklungs­politischen und humanitären Nichtregierungsorganisationen, VENRO).

United Nations Building New York
United Nations Building New York Bill Losh/Getty Images
Téma
Více informací v krátkém přehledu k tématu Zahraniční politika, odkazy na další informace.