Aktéři & nástroje

United Nations Building New York
United Nations Building New York Bill Losh/Getty Images
Více informací v krátkém přehledu k tématu Zahraniční politika, odkazy na další informace.

Diplomatická zastoupení

Německo udržuje diplomatické vztahy se 195 státy a po celém světě má 227 zastupitelských úřadů, z toho 153 velvyslanectví. Stálé zastoupení má Německo též při dvanácti mezinárodních organizacích.

diplo.de

Multilaterální organizace

Německo je zodpovědným členem mnoha multilaterálních organizací, např. Organizace spojených národů (OSN), Evropské unie (EU), Severoatlantické aliance (NATO), Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE), Rady Evropy, Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), Světové obchodní organizace (WTO) či Mezinárodního měnového fondu (MMF).

Bundeswehr

Spolková armáda, Bundeswehr, má po vnitřní reformě zhruba 180.000 aktivních vojáků, z toho 19.000 žen. 2.500 příslušníků německých ozbrojených sil se v roce 2015 zúčastnilo šestnácti různých misí do krizových oblastí.

bundeswehr.de

Odborníci na prevenci vzniku konfliktů

Centrum pro mezinárodní mírové mise (Zentrum für internationale Friedenseinsätze, ZIF) školí civilní odborníky pro mise do krizových regionů a zprostředkovává experty.

zif-berlin.org

Zahraničněpolitické thinktanky

Významné výzkumné ústavy pro zahraniční a bezpečnostní politiku: Německá společnost pro zahraniční politiku (DGAP), German Institute of Global and Area Studies (GIGA), Hesenská nadace pro výzkum míru a konfliktů (HSFK), Institut pro mírový výzkum a bezpečnostní politiku (IFSH), Nadace pro vědu a politiku (SWP).

Politické nadace

Stranické nadace CDU, CSU, SPD, Die Linke, Bündnis 90/Die Grünen a FDP mají své kanceláře po celém světě. Pomocí prostředků ze spolkového rozpočtu tyto nadace podporují politické vzdělávání, hospodářský vývoj a demokratický dialog v partnerských zemích.

Related content