Civilní mocnost

Europe
Europe EyesWideOpen/Getty Images
Německo je rozsáhle zapojeno do multilaterální spolupráce a celosvětově se zasazuje o mír, bezpečnost, demokracii a lidská práva.

Německo je intenzivně a mnohostranně zapojeno do mezinárodní politiky. Udržuje diplomatické vztahy téměř s 200 státy a je členem všech důležitých multilaterálních organizací i neformálních mezinárodních koordinačních skupin, jakými jsou G7 a G20. Ve službách ministerstva zahraničních věcí, které má svou centrálu v Berlíně, pracuje cca 11.230 zaměstnanců. V zahraničí má Německo celkem 227 zastupitelských úřadů.

dpa/Brakemeier

Prvořadým cílem německé zahraniční politiky je zachování světového míru a bezpečnosti. K základním principům patří rozsáhlá integrace do struktur multilaterální spolupráce. Co to konkrétně znamená: těsné partnerství s Francií v Evropské Unii (EU), pevné ukotvení společných hodnot v transatlantickém spojenectví s USA, vyjadřování podpory Izraeli a jeho právu na existenci, aktivní a intenzivní součinnost v rámci OSN i v Radě Evropy, posilování evropské bezpečnostní architektury v rámci OBSE.

Německo se společně se svými partnery zasazuje o světový mír, bezpečnost, demokracii a lidská práva. Snaží se prosazovat širší pojetí bezpečnosti, jež kromě otázek jako je prevence krizí, odzbrojení a kontrola zbrojení zahrnuje také aspekty trvalé udržitelnosti ekonomiky, životního prostředí a společnosti. Její součástí je i globalizace jako šance pro všechny, stejně jako přeshraniční ochrana životního prostředí a klimatu, dialog mezi kulturami a otevřenost vůči návštěvníkům a přistěhovalcům.

Období po skončení konfliktu mezi Západem a Východem stále přináší německé zahraniční politice nové šance a nové výzvy. Opírajíc se o multilaterální zázemí Německo přijalo rostoucí odpovědnost, která mu připadla po znovusjednocení v roce 1990. Dnešní Německo svým úsilím v mnoha směrech přispívá k politickému ­řešení konfliktů, ale také k zachování mírotvorných struktur a k prevenci krizí v rámci mírových misí pod mandátem OSN. V současném období bezpečnostní krize v Evropě převezme Německo v roce 2016 předsednictví v OBSE a bude se zasazovat o podpoření helsinských principů a posílení OBSE jakožto nejvýznamnější regionální bezpečnostní organizace v Evropě.

Veřejná debata v rámci projektu „Review 2014 – Außenpolitik Weiter Denken“ („Review 2014 – Promýšlení zahraniční politiky“) ukázala, že se základní principy ­německé zahraniční politiky osvědčily. Poukázala však také na to, že rychle se ­měnící svět staví německou zahraniční politiku před tři hlavní zásadní výzvy, které lze charakterizovat hesly: „KRIZE – ŘÁD – EVROPA“. Ministerstvo zahraničí nyní na základě výsledků procesu přehodnocování zahraniční politiky prochází restrukturalizací, díky níž bude na zvládání nových výzev lépe připraveno.

Related content