Životní prostředí & klima

picture-alliance/Keystone

Průkopník v politice 
ochrany klimatu

Německo je mezinárodním průkopníkem v oblasti ochrany klimatu a rozvoje obnovitelných zdrojů energie. Již zahájilo odklon od jaderné energie.
Sekretariát rámcové úmluvy OSN o změně klimatu v Bonnu monitoruje její provádění
Sekretariát rámcové úmluvy OSN o změně klimatu v Bonnu monitoruje její provádění Oliver Berg/dpa
Téma
Německo hraje aktivní roli v mezinárodní politice ochrany klimatu a zasazuje se celosvětově o spolupráci v této oblasti.

1,79

Číslo

milionu kilometrů měří německá elektrická distribuční soustava. Tato délka odpovídá 45-násobku obvodu rovníku. Velká část soustavy v délce 1,44 milionů kilometrů (80 %) připadá na podzemní vedení. Asi 350.000 km připadá na nadzemní vedení. Přenosová síť velmi vysokého napětí měří 34.810 km. V rámci energetické revoluce se plánuje vybudování cca 2.650 km nových tras vedení elektřiny.

Větrné parky v Severním moři jsou nosnými pilíři energetické revoluce
Větrné parky v Severním moři jsou nosnými pilíři energetické revoluce Krisztian Bocsi/Bloomberg via Getty Images
Téma
Německo již od 90. let podporuje obnovitelné zdroje energie. Energetická revoluce má za cíl realizovat dodávky energií převážně z obnovitelných zdrojů.
Elektromobilita patří k největším tématům budoucnosti německého automobilového průmyslu
Elektromobilita patří k největším tématům budoucnosti německého automobilového průmyslu Uwe Anspach/dpa
Téma
Ekologické technologie z Německa jsou na mezinárodním trhu velmi žádané. Toto odvětví je důležitým a rostoucím trhem.
Kleiner Arber
Kleiner Arber picture alliance/ZB
Téma
V 16 národních parcích a 15 biosférických rezervacích mezi Severním mořem a Alpami platí mimořádný stupeň ochrany pro mnoho vzácných druhů zvířat a rostlin.
Info

INFO

V Německu se již po několik let opět ve větší míře zabydlují divoká zvířata. Východní a severní spolkové země se staly domovem pro více než 30 smeček vlků (celkový stav vlčí populace se odhaduje na 300 jedinců). Stále častěji lze spatřit též kočku divokou či rysa. Počet hnízdících párů orla mořského dosáhl dosud nevídané výše, téměř běžným zvířetem se již opět stává i bobr. Ojediněle byli spatřeni dokonce i losi a medvědi hnědí, kteří do Německa přicházejí z východních sousedních zemí.

Seznam

Největší větrný park na pevnině

Reußenköge ve Šlesvicku-Holštýnsku
Největší větrný park na moři

alpha ventus v Severním moři
Nejvýkonnější větrný generátor

E126/7570 kW značky Enercon
Největší solární park

Meuro/Schipkau
Největší energetická burza
EEX 
(European Energy Exchange) v Lipsku
Angelika Warmuth/dpa
Téma
Více informací v krátkém přehledu tématu Životní prostředí, klima, energetická revoluce, odkazy na další informace.