Rozmanitá země

Sídlo Evropské centrální banky (ECB) Frankfurt nad Mohanem má jako jediná německá metropole skyline
Sídlo Evropské centrální banky (ECB) Frankfurt nad Mohanem má jako jediná německá metropole skyline Dagmar Schwelle/laif
Německo je nesmírně mnohostrannou zemí, kde stojí za to žít. Početné návštěvníky Německa fascinují zajímavá města a různorodá krajina od Severního moře po Alpy.

Láska k přírodě a nadšení z městského života, zdravá výživa a gurmánské restaurace, úcta k tradicím a otevřenost světu – Německo je s 357.000 kilometry čtverečními po Francii, Španělsku a Švédsku čtvrtou největší zemí Evropské unie. Za svou geografickou rozmanitost od Severního a Baltského moře až po Alpy vděčí Severoněmecké nížině, Středoněmecké vysočině, Jihozápadoněmeckému středohoří a stupňovině, Jihoněmeckému podhůří Alp a Bavorským Alpám. Největší severojižní vzdálenost činí 876 km, od východu na západ 640 km.

Getty Images/EyesWideOpen

Německo je jednou ze zemí s nejvyšším životním standardem na světě. Podle ukazatele Human Development Index (HDI) Spojených národů zaujímalo Německo v roce 2014 6. místo ze 187 zemí. 81,2 milionů obyvatel činí z Německa nejlidnatější zemi EU a také jednu z nejhustěji osídlených zemí. Celých 77 % obyvatel žije v hustě a středně osídlených oblastech. 30 % obyvatel bydlí ve městech nad 100.000 obyvatel, kterých je v Německu 76. V Mnichově bydlí 4.460 lidí na kilometr čtvereční, v Berlíně 3.780. Experti považují renesanci měst za vývoj, který trvale podporuje růst a inovace, a na rok 2030 předpovídají velkoměstům mohutně rostoucí počet obyvatel – se značnými důsledky pro trh s byty, vnitroměstskou mobilitu a infrastrukturu. Především věková skupina 18-24 let vykazuje velkou ochotu stěhovat se do měst. Co se urbanismu týče, připojuje se Německo ke globálnímu trendu. Města přitahují i turisty – především Berlín je výjimečným turistickým magnetem, který v návštěvnosti neustále trhá rekordy. Metropole s 3,4 miliony obyvatel v evropském srovnání absolutního počtu noclehů zaujímá 3. místo po Londýnu a Paříži.

V protikladu k touze po životě ve městě však stojí potřeba regionality – zejména v oblasti výživy. Ekologická produkce potravin má v německém zemědělství pevné místo a dosahuje se svými bioprodukty ročního obratu 7,6 miliard eur. 23.500 biofarem, 8% všech zemědělských podniků, hospodaří na 6,3 % zemědělské půdy. Prodeji bioproduktů napomáhají certifikáty – 70.400 výrobků nese německou státní známku biokvality – silná ochrana spotřebitele a rozsáhlá označovací povinnost. V roce 2014 se v rámci německojazyčné populace 7,75 milionů osob přihlásilo k vegetariánství; 900.000 podle svých slov žije vegansky. Přesto však milov­níci kulinářských požitků v Německu nepřijdou zkrátka. 282 restaurací v Německu se podle michelinského průvodce pyšní jednou nebo více hvězdami – od roku 2010 se jejich počet zvýšil o čtvrtinu.

Related content