Odvětví greentech

Elektromobilita patří k největším tématům budoucnosti německého automobilového průmyslu
Elektromobilita patří k největším tématům budoucnosti německého automobilového průmyslu Uwe Anspach/dpa
Ekologické technologie z Německa jsou na mezinárodním trhu velmi žádané. Toto odvětví je důležitým a rostoucím trhem.

Vůdčí role Německa v oblasti technologií pro ochranu životního prostředí, obnovitelné zdroje energie a efektivní využívání zdrojů má příznivé dopady i na ekonomiku a trh práce. Odvětví ochrany ­životního prostředí přispívá významnou měrou k trvale udržitelnému růstu i k vývoji nových technologií např. oblasti energetiky, informačních a komunikačních technologií či materiálů a surovin. V oboru ekologických technologií pracují přibližně dva miliony lidí; téměř každé páté pracovní místo nese označení „zelené“. Díky tomu patří Německo mezi deset nejvýznamnějších zemí z hlediska zaměstnanosti v odvětví obnovitelných energií. Pro toto odvětví jsou typické středně velké podniky, ovšem důležitými aktéry jsou zde i koncerny jako např. Siemens. Pod značkou „Greentech Made in Germany“ dosahují firmy úctyhodných exportních úspěchů; jejich podíl na světovém trhu činí kolem 15%. Své postavení se Německo snaží ještě zlepšit pomocí iniciativy na podporu vývozu ekotechnologií zvanou „Exportinitiative Umwelttechnologie“, v jejímž rámci se chce profilovat jako dodavatel integrovaných řešení.

Elektromobilita je důležitým tématem budoucnosti životního ­prostředí

dpa/Ole Spata

Dalším pokrokem v ochraně životního prostředí a klimatu má být elektromobilita. Budoucnost elektromobility je na pořadu dne i v Číně, Japonsku a severní Americe. Spolková vláda a automobilový průmysl si daly ambiciózní cíl: dovést Německo na špici mezi trhy elektromobility a využívat potenciály tohoto globálního odvětví. Do roku 2020 má německé silnice brázdit asi milion elektromobilů a přispět tak k dalšímu snižování emisí CO2, jež jsou z jedné šestiny produkovány právě v automobilové dopravě. Němečtí ­výrobci automobilů se intenzivně zabývají koncepcemi elektromobility a mají v ­nabídce zhruba 29 elektrických modelů (ke konci roku 2015), mezi něž patří vozidla jako např. BMW i3. Povolení k jízdě v pruhu pro autobusy, vyhrazená parkovací místa, zvláštní registrační značky - to vše přislíbila spolková vláda jejich majitelům, aby napomohla průlomu v šíření elektromobilů. Zároveň výrazně zvýšila výdaje na energetický výzkum zaměřený zejména na baterie pro elektromobily. Projekt „Baterie 2020“ je považován za ukázkový projekt, který má přinést nové a evolučně vylepšené materiály pro výzkum a vývoj nejvýkonnějších akumulátorových systémů.

Na německých i evropských univerzitách a vysokých školách již existuje na 1000 inovativních studijních oborů z oblasti obnovitelných energií a energetické účinnosti, které jsou velice atraktivní i pro zahraniční studenty.

Related content