Pestrost obohacuje

Demografické změny staví Německo před velké výzvy
Demografické změny staví Německo před velké výzvy Gregor Hohenberg/laif
Německo je země otevřená světu, pro kterou je typický pluralismus životních stylů. V následujících letech budou velkou roli hrát demografické změny.

Německo je s 81,2 miliony obyvatel nejpočetnějším národem Evropské unie. Tato moderní země otevřená světu se stala jednou z důležitých přistěhovaleckých destinací. V Německu žije více než 16,4 milionu lidí přistěhovaleckého původu. Jedná se o osoby, které se samy přistěhovaly ze zahraničí, cizince nebo osoby s německou státní příslušností, kteří se narodili v Německu a mají alespoň jednoho rodiče, který se do Německa přistěhoval. Německo je dnes jednou ze zemí s nejliberálnějšími pravidly pro imigraci. Podle studie Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) z roku 2014 je Německo mezi přistěhovalci druhou nejoblíbenější zemí po USA.

picture alliance/blickwinkel/Ziese

Většina lidí v Německu má při mezinárodním srovnání vysoký životní standard a dostatek volnosti, aby mohli individuálně utvářet svůj život. Human Development Index 2014 Spojených národů Německo řadí na 6. místo ze 187 zemí. National Brands Index 2014, mezinárodní anketa zaměřující se na image 50 států, řadí Německo na první místo– mimo jiné proto, že dosahuje vysokých hodnot v oblasti kvality života a sociální spravedlnosti. Německo se považuje za sociální stát, jehož prioritním úkolem je zabezpečení všech občanů.

Pro společnost je charakteristický pluralismus životních stylů a rozmanitost etnokulturních identit. Každodenní život společnosti se postupně mění díky vlivu nových životních forem a realit. Přistěhovalci zemi obohacují o nové perspektivy a zkušenosti. Veřejnost je velmi otevřená a vstřícná vůči alternativním způsobům života a odlišným ­sexuálním orientacím. V otázce zrovnoprávnění žen a mužů se dosahuje dalších pokroků, tradiční rozdělení rolí už je minulostí. Lidé s postižením se stále více zapojují do společenského života.

Patrně žádný jiný vývoj neovlivní Německo v budoucnosti tolik, jako demografické změny: porodnost se od konce 90. let pohybuje na konstantně nízké úrovni 1,4 dítěte na ženu a zároveň stoupá průměrná délka života. Do roku 2050 se počet obyvatel Německa pravděpodobně sníží o 7 milionů. Zároveň bude rostoucí podíl starších lidí velkou výzvou pro systémy sociálního zabezpečení.

V důsledku socioekonomických změn v  uplynulých letech se v Německu objevila nová sociální rizika a společnost se začala silněji diverzifikovat z hlediska ekonomických životních poměrů. V roce 2014 sice bylo nezaměstnaných tak málo, jako naposledy v roce 1991 – v průměru 2,7 milionu – zároveň je však každý šestý člověk v Německu ohrožen chudobou, zejména mladí lidé a samoživitelé. Sociální rozdíly nadále přetrvávají i mezi východem a západem země.

Related content