Prohlášení o ochraně osobních údajů

Při každém vstupu uživatele na některou ze stránek z nabídky Fakta o Německu a při každém otevření souboru se o této akci ukládají údaje do protokolového souboru. Tyto údaje nejsou personalizovaně zpracovávány. Může probíhat statistické zpracovávání anonymizovaných souborů údajů.

Při každém přístupu se ukládají tyto údaje: 

- uživatelský počítač (IP-adresa nebo název domény) 
- jméno uživatele, pokud se musel autorizovat (u stránek chráněných heslem) 
- datum a čas 
- první řádek dotazu 
- status 
- přenos v bytech - ze které stránky uživatel přichází (Referrer) 
- do jakého vyhledávače byl dotaz zadán (user agent) 

K uchovávání dochází z důvodu ochrany údajů a abychom mohli zajistit stabilitu a provozní bezpečnost našeho systému.

Osobní údaje a jejich předávání třetím osobám

Kromě údajů o vstupech uchováváme osobní údaje pouze tehdy, pokud nám je poskytnete dobrovolně. Osobní údaje jsou uchovávány jen v nezbytném rozsahu a používány jen k účelu, který schválíte, popř. účelu, který umožňuje zákon. Všechna data jsou uchovávána na speciálně zabezpečených serverech. Přístup k nim mají pouze speciálně určení pracovníci, kteří mají na starosti technickou, obchodní nebo redakční správu serveru. Údaje nejsou předávány třetím osobám, zejména nejsou předmětem prodeje, pronájmu nebo výměny.

Údaje předáváme, a to pouze v nezbytném rozsahu, pouze pokud za účelem poskytnutí služby, kterou chcete využít, využíváme služeb subdodavatelů či pověřených osob, které tyto údaje potřebují. V takovém případě zavazujeme naše partnery k důvěrnému nakládání s osobními údaji v souladu se zákonem a k jejich neprodlenému smazání v okamžiku, když již nejsou potřeba. Mějte však prosím pochopení pro to, že nemůžeme dodržování tohoto závazku kontrolovat plošně, takže nemůžeme za jeho ev. porušení ze strany našich partnerů převzít odpovědnost.

Použití cookies

Některé naše stránky mohou obsahovat námi vložené cookies nebo jiné technologie. Díky tomu vám můžeme lépe vycházet vstříc, když na naši stránku vstupujete opakovaně. Máte však možnost nastavit svůj vyhledávač tak, aby vás vždy upozornil, až dostanete cookie, takže můžete cookie odmítnout. Prostřednictvím svého vyhledávače také můžete cookies zcela deaktivovat. To však může mít za důsledek, že některé stránky nebudou fungovat správně.

“Social Plugins”

As part of digital services, in some circumstances so-called social plugins are used by various social networks, such as Facebook, Google+ and Twitter. These functions enable you to share individual items of content with your friends in the relevant social networks and/or recommend this content.

Use of these social plugins, for example through the Facebook “Like” button, the Google+ button or Twitter, at the same time enables the social network in question to gather data relating to the individual as outlined below.

When you click to view a particular digital offering into which a social plugin is integrated, the social network immediately creates a direct connection to your browser. This means the social network gets notification that you visited this website and the information includes your IP address/device ID, amongst other things. This happens regardless of whether you are currently logged into the social network or whether you are registered at all.

When you are logged into the relevant social network at the same time, it automatically allocates your viewing of the website to your profile. When you activate the relevant social plugins too and recommend articles and content, for example, the social network can allocate this information to your profile. If you don’t want the social network to allocate your visit to our website to your specific user account, then you should log out of the relevant network while making use of our digital offering.

We would like to inform you that the data gathered in connection with the social plugins is exchanged exclusively between your browser and the operator of the social network. We have no knowledge of the content of the data gathered and transferred. Against this background, we recommend that you read the relevant current data protection notices for each of the abovementioned operators of social networks.

Our digital services includes, among other things, the so-called “Like” button from Facebook Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2 Ireland. Facebook’s data protection guidelines can be found at https://www.facebook.com/policy.php

The Google+ Button is operated by Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. The relevant data protection declaration for this can be found at http://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html

Last but not least, you can also use the Twitter service from Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, whose data protection declaration can be found at http://twitter.com/privacy.

 

Copyright © FAZIT Communication GmbH 2018