Široce pojatá participace

Na komunální úrovni jsou hojně využívány nástroje přímé demokracie, jakými jsou např. místní referenda
Na komunální úrovni jsou hojně využívány nástroje přímé demokracie, jakými jsou např. místní referenda David Baltzer/Zenit/laif
Klasickou cestou participace je zapojení do stranické činnosti. Mnoho mladých lidí využívá možnosti participace prostřednictvím uskupení občanské společnosti.

Politické strany hrají v politickém systému Spolkové republiky Německo zásadní a privilegovanou roli. V článku 21 ústavy se píše: „Strany spoluutvářejí politickou vůli lidu.“ Ruku v ruce s tím jde závazek k vnitrostranické demokracii: předsedy, grémia a kandidáty volí na stranických sjezdech v tajné volbě delegáti vyslaní stranickou základnou.

picture alliance/ZB

Aby posílily vnitrostranickou demokracii, rozhodly se strany v poslední době dotazovat v důležitých otázkách svých členů přímo. Členové SPD hlasovali v roce 2013 o koaliční smlouvě a rozhodli se jednoznačně pro sestavení spolkové vlády s CDU/CSU. Ačkoliv strany v jádru zůstávají formou vyjádření společnosti, zároveň přestávají být společenským tmelem. Za CDU/CSU a SPD stojí na milion straníků – v poměru k necelým 62 milionů oprávněných voličů se jedná o 1,7 %. Také volební účast postupně klesá. Zatímco volby v 70. a 80. letech vykazovaly pravidelně vysokou až velmi vysokou volební účast (91,1 % v roce 1972), k volbám do Spolkového sněmu v letech 2009 a 2013 přišlo jen 70,8 % respektive 71,5 % voličů.

Pro mladé lidi je často atraktivnější možnost participace prostřednictvím občanských iniciativ a uskupení nebo nevládních organizací. Stále větší význam získávají také sociální média coby platformy pro politická vyjádření nebo akce. Občané se do politického procesu zapojují také cestou přímé demokracie, např. v referendech. V posledních letech jsou prostředky přímé demokracie na zemské a komunální úrovni uplatňovány a využívány občany stále častěji.

Related content