Živá kultura paměti

Například uprostřed Berlína připomíná Památník holokaustu 6 milionů zavražděných Židů Evropy
Například uprostřed Berlína připomíná Památník holokaustu 6 milionů zavražděných Židů Evropy Andreas Pein/laif
V Německu je vzpomínka na zločiny nacismu i bezpráví režimu NDR díky četným památníkům stále živá.

V kultuře paměti Spolkové republiky Německo hraje velkou roli zpracovávání zkušenosti s válkou a diktaturou, ideologicky motivovanými zločiny a politickými křivdami 20. století, ale také připomínání obětí perzekuce. Ústředním prvkem kultury paměti, ­jejímž cílem je, aby si i budoucí gene­race uchovaly povědomí o zločinech ­nacismu, je péče o svědectví pamětníků. Součástí živé kultury paměti jsou četné památníky a místa vzpomínání na různé skupiny obětí po celém Německu. Například uprostřed Berlína připomíná Památník holokaustu 6 milionů zavražděných Židů Evropy.

dpa/Wolfram Steinberg

Vzpomínání v letech 2014 a 2015, kdy uplynulo 100 let od začátku první světové války a 25 let od pádu zdi, se neslo ve znamení vděčnosti. Vděčnosti spojencům protihitlerovské koalice za osvobození v roce 1945, ale také za šanci znovu vybudovat a sjednotit Německo v roce 1990. Vděk patřil i těm, kteří coby přeživší oběti holokaustu podali svědectví o zločinech – a podali demokratickému Německu po druhé světové válce ruku. Navázání diplomatických vztahů mezi Německem a Izraelem, ­jejichž 50. výročí se slavilo v roce 2015, se stalo jedinečným symbolem této vůle k usmíření.

Připomínka války, 
odboje a diktatury

Pro generace, které nezažily rozdělené Německo a režim NDR, je také potřeba uchovat povědomí o komunistické diktatuře v Sovětské okupační zóně (1945-1949) a v NDR (1949-1990). Významnou roli zde hraje Spolkový zmocněnec pro dokumenty státní bezpečnosti NDR.

V jeho úřadě se i nadále spisy studují, ­třídí a zpřístupňují vědcům a osobám, kterých týkají. Stálá výstava v budově dřívější centrály státní bezpečnosti NDR (Stasi) v Berlíně-Hohenschön­hausenu názorně představuje prostředky a způsoby práce, kterými Stasi špehovala, kontrolovala a zastrašovala ­veřejnost. V někdejších pobočkách Stasi ve větších městech východního Německa se konají přednášky a výstavy, jejichž cílem připomínat diktaturu v NDR.

Odboji proti nacistické dikta­tuře je věnován Památník německého odboje (Gedenkstätte Deutscher Widerstand) v Bendlerblocku v berlínském obvodě Mitte. Nachází se na historickém místě, kde 20. července 1944 ztroskotal pokus o převrat organizovaný skupinou kolem hraběte Stauffenberga. Památník působivě dokumentuje, jak jednotlivci a skupiny od roku 1933 do roku 1945 bojovaly proti nacistické diktatuře a využívaly pro své činy skulin, které ponechávala.

Related content