پس‌زمینه

پارلمان اروپا

پارلمان اروپا نهاد پارلمانی اتحادیه ی اروپاست. این پارلمان از 751 نماینده تشکیل می شود که با آرای مستقیم اتباع 28 کشورعضو برای مدت پنج سال به طور مستقیم انتخاب میشوند. هر کشور عضو به تناسب جمعیت آن تعداد معینی از کرسی های پارلمان را در اختیار دارد. آلمان به عنوان بزرگترین کشور عضو اتحادیه 99 نماینده به این پارلمان اعزام میکند. این پارلمان دارای حق قانون گذاری، حق تعیین بودجه و حق کنترل بر ارگان های اتحادیه است ولی حق ارائه ی پیشنهادهای قانونی را ندارد. محل این پارلمان شهر اشتراسبورگ است؛ جلسات عمومی و کمیسیون ها در بروکسل و لوکزامبورگ نیز تشکیل میشوند.

europarl.europa.eu

IMF صندوق بین المللی پول

وظیفه ی اصلی صندوق بین المللی پول (IMF) در واشنگتن دی. سی. اینست که از ثبات فاکتورهای اقتصاد کلان در 188 کشور عضو حمایت کند. آلمان با سرمایه ای بالغ بر 11/6 درصد یکی از مهم ترین سهام داران صندوق بین المللی پول بوده و با حضور یک آلمانی در راس هیات اجرایی سهم مهمی در تصمیمات این هیات دارد.

imf.org

سازمان تجارت جهانی WTO

سازمان تجارت جهانی (WTO)، که در سال 1995 تاسیس شده، در خدمت اجرای قراردادهای موجود در تجارت جهانی بوده و محلی برای مذاکره جهت آزادسازی اقتصاد جهانی است.آلمان در چارچوب اجلاس تجارت جهانی به طور موکد برای ادغام بهتر کشورهای در حال توسعه در تجارت جهانی تلاش می کند.

wto.org

 

سازمان ملل متحد

این مجمع جهانی در سال 1945 با هدف حفاظت از صلح جهانی تاسیس شد. اکنون با 191 عضو تقریبا همه ی کشورها عضو این سازمان هستند. آلمان از سال 1973 عضو سازمان ملل متحد شده و بعد از ایالات متحده امریکا و ژاپن بیشترین حق عضویت را می پردازد. از سال 1996 آلمان به یکی از مقرهای سازمان ملل متحد تبدیل شده است؛ از جمله مقر دبیرخانه ی سازمان جهانی آب و هوا (UNFCCC) در بن قرار دارد.

un.org

سازمان همکاری و امنیت اروپا OSCE

سازمان همکاری و امنیت اروپا (OSCE) با 57 کشور عضو عرصه ای گسترده برای همکاری کلیه ی کشورهای اروپایی است. وظیفه ی این سازمان مشارکت عملی و فعال برای پیشگیری و غلبه بر منازعات است؛ آلمان چه از نظر مالی و چه نیروی انسانی مشارکتی فعال در این سازمان دارد.

osce.org

شورای اتحادیه اروپا

شورای اتحادیه اروپا خط مشی عمومی سیاست های اتحادیه اروپا را تعیین می کند. در این شورا سالانه حداقل دوبار روسای حکومت ها و دولت های عضو همراه با رئیس کمیسیون اروپا گردهم می آیند.

شورای اتحادیه ی اروپا

شورای اتحادیه ی اروپا، "شورای وزیران" ، مهم ترین نهاد قانون گذاری اتحادیه است. هر کشور عضو یک وزیر در زمینه ی تخصصی به این شورا اعزام می کند. شورا و پارلمان اروپا اختیارات قانون گزاری و مسئولیت بودجه ی اتحادیه را بین خود تقسیم می کنند. ریاست شورا هر شش ماه یکبار تغییر می کند.

یورو

یورو ارز اتحادیه ی اروپا و بعد از دلار امریکا مهم ترین ارز در نظام ارزی جهان است. مسئولیت سیاست های پولی در اتحادیه ی اروپا به عهده ی بانک مرکزی اروپا (EZB) در فرانکفورت/ ماین و بانک های مرکزی هر کشور است. در این بین در 19 کشور از 28 کشور عضو اتحادیه یورو ارز رسمی برای مبادلات نقدی است. یورو در "حوزه یورو"، و از جمله آلمان، در اول ژانویه 2002 به عنوان وجه نقد رایج شد. قبل از آن و از اوایل سال 1999 از یورو برای معاملات غیر نقدی استفاده می شد.

ecb.europa.eu