پس‌زمینه

بنیاد الکساندر فن هومبولد

بنیاد الکساندر فن هومبولد (AvH) که در سال 1860 تاسیس شده، امروزه از همکاری های علمی بین پژوهشگران برجسته ی خارجی و آلمانی حمایت می کند.این بنیاد هرساله برای 1900 پژوهشگر بین المللی امکان اقامت علمی را در آلمان فراهم کرده و شبکه ای از 26 هزار محقق استفاده کننده از امکانات این بنیاد در همه ی رشته ها و در 140 کشور جهان را که در بین آنان 51 برنده ی جایزه ی نوبل نیز حضور دارند زیر پوشش دارد.

<p><strong>→ <a href="https://www.humboldt-foundation.de" target="_blank">humboldt-foundation.de</a></strong></p>

جامعه ی ماکس ـ پلانک

جامعه ی ماکس ـ پلانک که در 26 فوریه ی 1948 تأسیس گردید، جایگزین جامعه ی قیصرـ ویلهلم برای توسعه ی علوم است، که در سال 1911 ایجاد شده بود. مؤسسه های ماکس ـ پلانک در زمینه های علوم طبیعی، بیولوژیک، انسانی و اجتماعی به تحقیقات پایه می پردازند. جامعه ی ماکس ـ پلانک با دانشگاه های مرتبط با خود مدارس تحقیقاتی ماکس پلانک (Max-Planck-Research-Schools) را بنا نهاده است.

mpg.de

جامعهی تحقیقاتی آلمان DFG

DFG سازمان مرکزی و خودگردان علم و بزرگ ترین تامین کننده ی مالی فعالیت های پژوهشی است. این سازمان از پروژه های پژوهشی حمایت کرده و بودجه ی آن به طور عمده توسط مؤسسه های آموزش عالی جذب می شود. این جامعه هم چنین از توسعه ی همکاری بین پژوهشگران حمایت کرده و به مجالس قانون گذاری و نهادهای دولتی خدمات مشاوره یی ارایه می دهد.

<p><strong><a href="http://dfg.de/index.jsp" target="_blank">→ dfg.de</a></strong></p>

دانشگاه های فنی

دانشگاه هایی که گرایش به علوم فنی در آن ها غالب است خود را دانشگاه فنی و یا موسسه ی آموزش عالی فنی می خوانند. در حالی که تحقیق در موسسات آموزش عالی تخصصی بیشتر کاربردی است، در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی فنی بیشتر بر تحقیقات پایه تاکید می شود. ابتکار 9 دانشگاه فنی حاصل به هم پیوستن 9 دانشگاه برتر فنی است. TU9 دارای جهت گیری خاص بین المللی بوده و تعداد زیادی از امکانات تحصیلی خود در خارج را بین خود هماهنگ می کنند.

tu9.de

سرویس تبادلات دانشگاهی آلمان DAAD

سرویس تبادلات دانشگاهی آلمان (DAAD) نهادی است که مؤسسه های آموزش عالی آلمان به صورت مشترک آن را اداره می کنند. وظیفه ی این نهاد گسترش ارتباط این مؤسسه ها با خارج از طریق تبادل دانشجو و دانشمندان است. برنامه های آن به طور معمول در برگیرنده ی همه ی رشته های تحصیلی و همه ی کشورها بوده و دانشجویان خارجی و آلمانی را به طور یک سان در بر می گیرد.
DAAD شبکه ای گسترده از دفاتر، مدرس ها و اتحادیه های دانش آموختگان دانشگاه های آلمان را در سراسر جهان تحت پوشش داشته و خدمات مشاوره ی خود را در محل ارایه می دهد.

<p><strong>→ <a href="http://www.daad.de" target="_blank">daad.de</a></strong></p>

نظام دوگانه ی آموزش حرفه یی

نظام آموزش حرفه یی آلمان جایگاهی ویژه در عرصه ی بین المللی دارد. حدود نیمی از نوجوانان آلمانی پس از دوران آموزش مقدماتی و همگانی به فراگیری یکی از 350 رشته یی در نظام دوگانه ی آموزش حرفه یی روی می آورند که توسط مراجع دولتی به رسمیت شناخته می شوند. آموزش حرفه و اغاز زندگی شغلی در این نظام با روش یادگیری حرفه، متکی بر آموزش مدرسه یی متداول در بسیاری کشورها تفاوت دارد: بخش عملی آموزش در این نظام، سه یا چهار روز در هفته، در یک واحد صنفی و بخش نظری آن، یک یا دو روز در هفته، در مدرسه ی حرفه ای انجام می شود. آموزش دو تا سه سال و نیم طول می کشد.

آموزش در کارگاه با ارائه ی دوره های آموزشی در خارج از کارگاه و دوره های تخصصی تکمیلی پشتیبانی می شود. هزینه ی این آموزش را واحدهای صنفی و کارگاه ها، که پرداخت کمک هزینه به کارآموزان را به عهده دارند، و دولت، که هزینه ی مدارس را می پردازد، تامین می کنند. حدود 500 هزار واحد صنفی و کارگاه در بخش خدمات عمومی و مشاغل آزاد آموزش حرفه ای جوانان را به عهده دارند. بیش از 80 در صد فرصت های آموزش عملی توسط واحدهای کوچک و متوسط تامین می شود. به دلیل وجود نظام دوگانه ی آموزش حرفه ای تعداد جوانان بدون شغل و یا بدون فرصت آموزش حرفه ای به نسبت پایین است. ترکیب تئوری و عمل صلاحیت حرفه ای بالای کارورزان و کارگران متخصص را تضمین می کند. علاوه بر این آموزش حرفه ای آغاز مسیری در زندگی شغلی ست که می توان آن را تا کسب پروانه ی استادکاری ادامه داد. امکان جدید در این عرصه، طی مسیر با گذراندن دوره های آموزش تکمیلی است که می تواند تا دریافت مدرک کارشناسی ارشد از یک مؤسسه ی آموزش عالی ادامه یابد

<p><strong>→ <a href="https://www.bibb.de/de/2404.php" target="_blank">bibb.de</a></strong></p>