دولت فدرال

صدراعظم فدرال
صدراعظم فدرال picture alliance/blickwinkel
دولت فدرال، یا همان کابینه، از صدراعظم و وزرای فدرال تشکیل می‌شود.

مسئولیت سیاست عمومی دولت به ‌عهده‌ی صدراعظم است. در کنار آن و بر اساس اصل «استقلال هر بخش‌»، وزرا، در چارچوب سیاست عمومی تعیین‌شده، امور مربوط به ‌دستگاه خود را با مسئولیت خویش اداره خواهند کرد. هم‌چنین بر اساس «اصل همکاری»، هیأت دولت در مسائل مورد اختلاف با رأی اکثریت تصمیم‌گیری می‌کند. کابینه‌ی فدرال از 14 وزیر و رئیس نهاد صدارت عظما تشکیل می‌شود. وزارت‌های فدرال بالاترین نهادها در حوزه‌ی کاری خود هستند. قانون اساسی نقش ویژه‌یی برای صدراعظم قائل شده است: «صدراعظم خط مشی سیاسی را تعیین می‌کند و مسئولیت آن‌ را به‌ عهده دارد.» در نهاد صدرات عظما و وزارت‌خانه‌های فدرال نزدیک به 18 هزار نفر به ‌کار اشتغال دارند. بزرگ‌ترین وزارت‌خانه‌ها از نظر شمار کارکنان وزارت امور خارجه و وزارت دفاع هستند. مقر هشت وزارت‌خانه در برلین و شش وزارت‌خانه‌ی دیگر در شهر بن است. بخش‌هایی از همه‌ی وزارت‌خانه‌ها در شهرهای دیگر مستقرند.

 

وزارت‌‌خانه‌های فدرال

وزارت اقتصاد و انرژی
bmwi.de

وزارت امور خارجه
auswaertiges-amt.de

وزارت کشور
bmi.bund.de

وزارت دادگستری و حمایت از مصرف‌کننده
bmjv.de

وزارت دارائی
bundesfinanzministerium.de

وزارت کار و امور اجتماعی
bmas.de

وزارت تغذیه و کشاورزی
bmel.de

وزارت دفاع
bmvg.de

وزارت خانواده، سال‌مندان، زنان و جوانان
bmfsfj.de

وزارت بهداری
bmg.bund.de

وزارت حمل‌ونقل و زیرساخت دیجیتالی
bmvi.de

وزارت محیط زیست، حفظ طبیعت، ساختمان و امنیت رآکتور
bmub.bund.de

وزارت آموزش و پژوهش
bmbf.de

وزارت همکاری‌های اقتصادی و توسعه
bmz.de

Related content