نقش‌آفرینان و ابزارها

United Nations Building New York
United Nations Building New York Bill Losh/Getty Images
اطلاعات بیش‌تر به‌‌‌شکل‌فشرده درباره‌ی سیاست خارجی آلمان ‌همراه با پیوندهای بیش‌تر.

نمایندگی‌های دیپلماتیک​

آلمان دارای روابط دیپلماتیک با 195 کشور جهان است و با 227 نمایندگی ــ ازجمله 153 سفارت‌خانه ــ در سراسر جهان حضور دارد. آلمان هم‌چنین دارای نمایندگی دائم در 12 سازمان بین‌المللی است. 
diplo.de

سازمان‌های چندملیتی​ 

آلمان در چندین سازمان‌ چندملیتی عهده‌دار مسئولیت است. سازمان ملل متحد (VN)، اتحادیه‌ی اروپا (EU)، پیمان آتلانتیک شمالی (NATO)، سازمان امنیت و هم‌کاری در اروپا (OSZE)، شورای اروپا، سازمان هم‌کاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD)، سازمان تجارت جهانی (WTO) و صندوق بین‌المللی پول (IWF) از جمله‌ی این سازمان‌ها هستند.

ارتش (بوندس‌وهر)​

بوندس‌وهر پس از اصلاحات داخلی 180 هزار نیرو دارد که 19 هزار نفر آنان زن هستند. 2500 تن از اعضای نیروهای مسلح آلمان در سال 2015 در 16 مأموریت در مناطق بحرانی جهان حضور داشته‌اند.
bundeswehr.de

متخصص‌هایی برای پیش‌گیری از منازعات​

مرکز مأموریت‌های بین‌المللی برای صلح (zif) کارشناسان غیرنظامی را برای انجام مأموریت در مناطق بحرانی آموزش می‌دهد و متخصصان در این زمینه را به متقاضیان معرفی می‌کند.
zif-berlin.org

اتاق‌های فکر برای سیاست خارجی​ 

مؤسسه‌های تحقیقاتی مهم در عرصه‌ی سیاست خارجی و امنیتی عبارتند از: جامعه‌ی آلمانی برای سیاست خارجی (DGAP)، مؤسسسه‌ی آلمانی برای مطالعات جهانی و منطقه‌ئی (GIGA)، بنیاد هسن برای تحقیق در زمینه‌ی صلح و منازعه (HSFK)، مؤسسه‌ی تحقیقات صلح و سیاست امنیتی (IFSH) و هم‌چنین بنیاد علم و سیاست (SWP).

بنیادهای سیاسی

بنیادهای نزدیک به احزاب دموکرات مسیحی، سوسیال مسیحی، سوسیال دموکرات، چپ‌ها، اتحاد 90 / سبزها و دموکرات آزاد با ایجاد دفاتر در سراسر جهان حضور دارند. این بنیادها با وجوهی که از محل بودجه‌ی فدرال دریافت می‌کنند به آموزش سیاسی، توسعه‌ی اقتصادی و گفت‌وگوی دموکراتیک در کشورهای محل فعالیت‌شان یاری می‌رسانند.

Related content