قدرت سازنده‌ی غیرنظامی

Europe
Europe EyesWideOpen/Getty Images
آلمان به‌طورگسترده در هم‌کاری‌های بین‌المللی مشارکت دارد و از صلح، امنیت، دموکراسی و حقوق بشر در سراسر جهان دفاع می‌کند.
dpa/Brakemeier

آلمان در عرصه‌ی سیاست بین‌المللی از ارتباطاتی ژرف و چندوجهی برخوردار است. این کشور با نزدیک به 200 کشور جهان روابط دیپلماتیک دارد و در همه‌ی سازمان‌های مهم و گروه‌های غیررسمی هم‌آهنگ‌کننده‌ی بین‌المللی مانند «گروه هفت» (G7) و «گروه بیست» (G20) عضویت دارد. در وزارت امور خارجه، که مرکز آن در برلین است، حدود 11230 نفر به‌ کار مشغولند. آلمان در مجموع دارای 227 نمایندگی در خارج از کشور است.

نخستین هدف سیاست خارجی آلمان حفظ صلح و امنیت در جهان است. یکی از مختصات بنیادین این سیاست ادغام گسترده در ساختارهای هم‌کاری‌های بین‌المللی است. این امر به‌طورمشخص به ‌معنای: همکاری بسیار نزدیک با فرانسه در اتحادیه‌ی اروپا (EU)، تحکیم موقعیت آلمان در جامعه‌ی ارزشی اتحاد ماوراء بحار با ایالات متحده آمریکا، دفاع از حق حیات اسرائیل، مشارکت فعال و متعهدانه در فعالیت‌های سازمان ملل متحد (VN) و شورای اروپا و هم‌چنین تقویت ساختار امنیتی اروپا در چارچوب سازمان هم‌کاری و امنیت اروپا (OSZE) است.

آلمان همراه با شرکای خود برای صلح، امنیت، دموکراسی و حقوق بشر در سراسر جهان تلاش می‌کند. آلمان تعریفی گسترده از امنیت ‌را نمایندگی می‌کند که در کنار مسائل مربوط به پیش‌گیری از بحران، خلع سلاح و کنترل تسلیحاتی، جنبه‌هایی دیگر نظیر رشد پایدار اقتصادی، حفاظت محیط زیست و مسائل اجتماعی را نیز مد نظر دارد. از آن جمله است تلاش برای گونه‌یی جهانی‌شدن که در آن فرصت برای همه وجود داشته باشد، محیط زیست و شرایط اقلیمی ورای مرزهای ملی حفظ شود، گفت‌وگو میان فرهنگ‌ها برقرار باشد و میهمانان و پناه‌جویان با آغوش باز پذیرفته شوند.

پایان منازعه‌ی میان شرق و غرب سیاست خارجی آلمان را با فرصت‌ها و چالش‌های جدیدی روبه‌رو کرده است. آلمان، در بستر هم‌کاری‌های بین‌المللی، پذیرای بار مسئولیتی فزاینده شد که پس از وحدت مجدد در سال 1990 بر دوش گرفته بود. آلمان امروز با تلاشی چندبرابر در حل سیاسی منازعات و هم‌چنین حفظ ساختارهای حافظ صلح و پیش‌گیری از بحران در چارچوب مأموریت‌های سازمان ملل مشارکت دارد. آلمان از سال 2016 ریاست سازمان توسعه و امنیت اروپا را به ‌عهده خواهد گرفت و با توجه به بحران کنونی نظام امنیت اروپائی برای تحکیم اصول هلسینکی و تقویت سازمان توسعه و امنیت اروپا به ‌عنوان سازمان امنیت منطقه‌ئی در اروپا تلاش خواهد کرد.

مباحثه‌ی عمومی در چارچوب پروژه‌ی «بازنگری سیاست خارجی در 2014 ــ تفکر بیش‌تر» نشان داد مختصات اصلی سیاست خارجی آلمان درست بوده است. این مباحثه هم‌چنین نشان داد که سیاست خارجی آلمان، در جهان به‌سرعت روبه‌تغییر، با سه چالش اصلی روبه‌روست که می‌توان آن‌ها را با کلیدواژه‌های «بحران ـ نظم ـ اروپا» مشخص کرد. وزارت امور خارجه‌ی آلمان با توجه به نتیجه‌ی فرایند بازنگری و برای تجهیز بهتر خود ساختارهایش را نوسازی می‌کند.

Related content