مشارکت متنوع

ابزار دموکراسی مستقیم، مانند تصمیم شهروندان، اغلب در سطح محلی به کار گرفته می‌شود
ابزار دموکراسی مستقیم، مانند تصمیم شهروندان، اغلب در سطح محلی به کار گرفته می‌شود David Baltzer/Zenit/laif
فعالیت در احزاب روش کلاسیک مشارکت است. امروزه بسیاری از جوانان حضور و مشارکت در تشکل‌های جامعه‌ی مدنی را ترجیح می‌دهند.
picture alliance/ZB

احزاب در نظام سیاسی جمهوری فدرال آلمان جایگاهی محوری و ممتاز دارند. در اصل 21 قانون اساسی آلمان آمده است «احزاب سیاسی در تکوین اراده‌ی سیاسی مردم سهیم‌اند». ازاین‌رو احزاب متعهد به رعایت دموکراسی درون‌حزبی‌اند: رئیس، اعضای ارگان‌ها و کاندیداهای احزاب در کنگره‌های حزبی را نمایندگان اعضا با رای مخفی انتخاب می‌کنند. در سال‌های اخیر ، برای تقویت دموکراسی درون‌حزبی، تصمیمات مهم در حزب با نظرخواهی مستقیم از اعضا گرفته می‌شود. رای اعضای حزب سوسیال دموکرات در باره‌ی قرارداد ائتلاف 2013 برای تشکیل دولت با اشتراک احزاب دموکرات مسیحی و سوسیال مسیحی تعیین کننده بود. اگرچه احزاب در اساس دیدگاه‌های جامعه‌ را نمایندگی می‌کنند، ولی جذابیت خود را به‌تدریج از دست می‌دهند. احزاب دموکرات / سوسیال مسیحی و سوسیال دموکرات حدود یک‌میلیون عضو دارند. این تعداد 7/1 درصد از 62 میلیون دارنده‌ی حق رای در آلمان است. علاوه‌براین، شرکت در انتخابات نیز گرایشی روبه‌کاهش دارد. درحالی‌که میزان مشارکت در انتخابات دهه‌های 70 و 80 سده‌ی گذشته بسیار زیاد بود (1/91 درصد در سال 1972)، در انتخابات سال‌های 2009 و 2013 فقط 8/70 و 5/71 درصد دارندگان حق رای شرکت کردند.

حضور و مشارکت در تشکل‌های جامعه‌ی مدنی یا سازمان‌های غیردولتی اغلب برای جوانان جذابیت بیشتری دارد. رسانه‌های اجتماعی به ‌عنوان محمل‌هایی برای بیان نظر و اقدام سیاسی اهمیتی روزافزون می‌یابند. از طریق راه‌کارهای دموکراسی مستقیم، هم‌چون همه‌پرسی، نیز شهروندان در فرایند سیاسی مشارکت دارند. در سال‌های گذشته شهروندان بیش‌ازپیش از امکانات دموکراسی مستقیم در ایالات و شهرها استفاده کرده‌اند.

Related content