جمعیت

Hans Wiedl/dpa
در تحولات جمعیتی آلمان سه گرایش را می‌توان ‌تشخیص داد: کم‌ بودن شمار تولد، افزایش میانگین سن و پیرشدن جامعه.

بیش‌ترین میزان تولد در آلمان مربوط به ‌سال 1964 با 357/1 میلیون نوزاد بوده است؛ از آن زمان کشور در سطح پایینی از زادوولد قرار دارد (در سال 2014، 715 هزار نوزاد متولد شد). از سال 1975 شمار زادوولدها با تغییراتی ناچیز حدود 3/1 فرزند به ‌ازای هر زن ثابت مانده است. ازهمین‌رو از 35 سال پیش تاکنون شمار کودکان یک‌سوم کم‌تر از شمار والدین و گروه 50 ساله‌ها امروز دوبرابر بیش‌تر از نوزادان است. هم‌زمان با این اتفاق طول عمر نیز افزایش یافته است. میانگین طول عمر مردان 77 سال و زنان 82 سال است.

تغییرات در ترکیب جمعیت را با پی‌آمدهای گران‌باری که برای توسعه‌ی اقتصادی و نظام تأمین اجتماعی دارد می‌توان با مهاجرت کنترل کرد. 3/20 درصد از کسانی که در آلمان زندگی می‌کنند (4/16 میلیون نفر) پیشینه‌ی مهاجرت دارند. از این تعداد 2/9 میلیون نفر دارای گذرنامه‌ی آلمانی و 2/7 میلیون نفر خارجی هستند. اعضای چهار اقلیت ملی به‌ عنوان «اقوام قدیمی» به ‌رسمیت شناخته شده و به‌طورخاص از حمایت برخوردارند: اقلیت دانمارکی (50 هزار نفر) و قوم فریزی‌ (60 هزار نفر) در شمال آلمان، سورب‌های لاوزیتس (60 هزار نفر) در امتداد مرز آلمان با لهستان و قوم سینتی و رومای آلمان (70 هزار نفر).

Related content