حکومت و سیاست

0,0

عدد

یورو کسری بودجه‌ی آلمان در سطح فدرال در سال 2014 بود. هزینه‌یی بالغ بر 296500 میلیون یورو از محل درآمدی بالغ بر 296500 میلیون یورو تأمین می‌شد. دولت ائتلاف بزرگ با این بودجه به موفقیتی تاریخی دست یافت. برای اولین بار پس از 45 سال ــ از سال مالی 1969 ــ دولت فدرال برای تأمین هزینه‌های بودجه نیاز به ‌قرض نداشت.

Nikada/Getty Images
موضوع
آلمان کشوری با دموکراسی پارلمانی است. ارگان‌های قانون اساسی عبارتند از مجلس فدرال (بوندس‌تاگ)، شورای فدرال، رئیس‌جمهور، دولت فدرال و دیوان قانون اساسی.
ره‌نشانه‌ها

فهرست

بزرگ‌ترین ایالت
نوردراین ـ وستفالن (5/17 میلیون نفر جمعیت)
بیش‌ترین بودجه‌ی یک وزارت‌خانه
وزارت کار و امور اجتماعی (122 میلیارد یورو)
بزرگ‌ترین کمیسیون مجلس فدرال
اقتصاد و انرژی (46 عضو)
بیش‌ترین میزان مشارکت در انتخابات
انتخابات مجلس فدرال در سال 1972 (1/91 درصد)
بزرگ‌ترین فراکسیون در مجلس فدرال
فراکسیون احزاب دموکرات و سوسیال مسیحی (311 نماینده)
David Baltzer/Zenit/laif
موضوع
فعالیت در احزاب روش کلاسیک مشارکت است. امروزه بسیاری از جوانان حضور و مشارکت در تشکل‌های جامعه‌ی مدنی را ترجیح می‌دهند.
Andreas Pein/laif
موضوع
خاطره‌ی جنایت‌های ناسیونال سوسیالیسم و هم‌چنین ظلم و ستم نظام آلمان شرقی در بناهای یادبود بسیاری در آلمان زنده نگاه‌ داشته می‌شود.
نمودار
معلومات

اطلاعات

سنگ‌های کوچکی که در بسیاری از شهرهای آلمان و دیگر کشورهای اروپائی در پیاده‌روها کار گذاشته شده یادآور این هستند که در این مکان‌ها شهروندانی یهودی زندگی یا کار می‌کرده‌اند که در زمان سلطه‌ی ناسیونال سوسیالیست‌ها تحت تعقیب قرار گرفته، به ‌قتل رسیده، به اردوگاه‌های کار اجباری اعزام یا تبعید شده‌اند. روی این سنگ‌های بتونیِ مکعبی‌شکلِ 10 در 10 سانتی‌متری بر ورقه‌یی برنجی نام و دیگر مشخصات قربانی حک شده است.

Soeren Stache/dpa
موضوع
اطلاعات بیش‌تر به‌‌شکل‌فشرده در باره‌ی حکومت، سیاست، تاریخ معاصر، ‌همراه با پیوندهای بیش‌تر.
فراگير