نقش‌آفرینان و ابزارها

Soeren Stache/dpa
اطلاعات بیش‌تر به‌‌شکل‌فشرده در باره‌ی حکومت، سیاست، تاریخ معاصر، ‌همراه با پیوندهای بیش‌تر.

احزاب سیاسی

آلمان کشوری با دموکراسی حزبی است. در هجدهمین مجلس فدرال (بوندس‌تاگ) پنج حزب حضور دارند: حزب‌های دموکرات مسیحی / سوسیال مسیحی، سوسیال دموکرات، چپ‌ها و اتحاد 90 / سبزها. به‌ غیر از آن‌ها نزدیک به 25 حزب کوچک نیز وجود دارند که دامنه‌ی نفوذ آن‌ها در جمهوری فدرال به ‌دلیل قانون «مانع 5 درصد» محدود است. البته شماری از این احزاب در مجالس ایالتی مختلف حضور دارند. حزب سوسیال دموکرات آلمان (SPD) دارای بیش‌ترین عضو (461 هزار) است. اتحادیه‌ی دموکرات مسیحی آلمان (CDU) نزدیک به 459 هزار عضو دارد؛ حزب مؤتلف آن در ایالت بایرن، یعنی اتحادیه‌ی سوسیال مسیحی (CSU)، دارای 147 هزار عضو است (2014).

bundeswahlleiter.de

سندیکاها

اتحادیه‌ی سندیکاهای آلمان (DGB) دربرگیرنده‌ی هشت سندیکا و 1/6 میلیون عضو است. بزرگ‌ترین سندیکا با 3/2 میلیون عضو، سندیکای صنایع فلزکاری است؛ این سندیکا ازجمله نماینده‌ی کارگران صنایع خودروسازی است. سندیکاها در مجادلات سیاسی نقشی مهم بازی می‌کنند و از نفوذ زیادی برخوردارند.

dgb.de

اتحادیه‌ی صنایع​

اتحادیه‌ی سراسری صنایع آلمان (BDI)، سازمان مادر صاحبان صنایع، 36 اتحادیه‌ی صنعتی در رشته‌های مختلف را با یک‌دیگر متحد کرده و سخن‌گوی نزدیک به 100 هزار شرکت است.

bdi.de

جنبش‌های اجتماعی

از دهه‌ی هفتاد سده‌ی گذشته شمار زیادی از افراد در گروه‌های حفاظت از محیط زیست، جنبش‌های شهروندی و سازمان‌های غیردولتیِ آلمان فعالیت می‌کنند. بزرگ‌ترین اتحادیه‌ی حفظ محیط زیست، با نیم‌میلیون عضو، اتحاد برای حفظ محیط زیست و طبیعت آلمان است.

bund.net

سنجش افکار عمومی​

مؤسسات نظرسنجی بسیاری به‌طورمنظم فضای سیاسی در آلمان را بررسی می‌کنند. فعالیت مؤسساتی مانند اینفراتست دیماپ، آلنس‌باخ، فورسا، اِمنید و گروه بررسی انتخابات به‌ویژه قبل از هر انتخاباتی افزایش می‌یابد. درعین‌حال این مؤسسات به‌طورهفتگی نیز «حرارت سنج‌هایی» در باره‌ی وضعیت سیاسی روز منتشر می‌کنند.

Related content