ره‌نشانه‌ها

ره‌نشانه‌ها

1949

در 23 مه شورای پارلمانی، که از نمایندگان ایالات غربیِ تحت اشغال تشکیل شده بود، در شهر بن قانون اساسی را تصویب می‌کند. در 14 اوت اولین انتخابات مجلس فدرال برگزار می‌شود.
Oliver Berg/dpa

1953

در 17 ژوئن 1953 نزدیک به یک‌میلیون نفر در برلین شرقی و دیگر نقاط جمهوری دموکراتیک آلمان در اعتراض به شرایط سیاسی و اقتصادی دست به‌ تظاهرات می‌زنند. این قیام با مداخله‌ی گسترده‌ی نظامی سرکوب می‌شود.
picture-alliance/dpa

1961

رهبری جمهوری دموکراتیک آلمان با کشیدن دیوار و سیم خاردار راه‌های رفت‌وآمد میان شرق و غرب در برلین را مسدود می‌کند. حکومت واحد در آلمان برای مدتی نامعلوم به ‌حال تعلیق درمی‌آید.
Günter Bratke/dpa

1969

با انتخاب ویلی برانت، برای اولین بار صدراعظمی در آلمان به ‌قدرت می‌رسد که عضو حزب دموکرات مسیحی نیست. سیاست روبه‌شرقِ دولت برآمده از ائتلاف احزاب سوسیال دموکرات و دموکرات آزاد موفق به تعیین چارچوبی برای آشتی با همسایگان شرقی می‌شود.
picture-alliance/dpa

1989/90

اعتراض‌های صلح‌آمیز در جمهوری دموکراتیک آلمان به سقوط رژیم در این کشور می‌انجامد. در 9 نوامبر مرز با غرب گشوده می‌شود. پس از اولین انتخابات آزاد در 18 مارس جمهوری دموکراتیک آلمان در روز 3 اکتبر 1990 به جمهوری فدرال آلمان می‌پیوندد.
picture-alliance/akg-images

1999

مجلس فدرال و دولت فدرال به برلین منتقل می‌شوند. ساختمان پارلمان در هر دو سوی دیوار سابق قرار دارد. بن مقر چند وزارت‌خانه و نهاد فدرال باقی می‌ماند.
Peer Grimm/dpa