صدای ملت

انتخابات در آلمان بر اساس روشی ساده و به‌صورت ‌لیستی انجام می‌شود. هر دارنده‌ی حق رأی دو رأی می‌دهد. رأی اول به کاندیداهای یک حزب در یک حوزه‌ی انتخاباتی است و رأی دوم به کاندیداهای یک حزب در یک ایالت. معیار برای تعیین شمار نمایندگان هر حزب در مجلس رأی دوم است.

منبع: 
اداره‌ی آمار فدرال
منبع: 
اداره‌ی آمار فدرال
منبع: 
مسئول رفراندم‌ها