جامعه

زندگیِ باکیفیت و آزادی‌های فردی گسترده ویژه‌گی بارز زندگی در آلمان است
زندگیِ باکیفیت و آزادی‌های فردی گسترده ویژه‌گی بارز زندگی در آلمان است Altrendo Images

تنوع سازنده

آلمان کشوری روادار، کثرت‌گرا و پذیرای سبک‌های جدید زندگی است. تحولات ترکیب جمعیت در سال‌های آینده نقش مهمی ایفا خواهند کرد.
Die Religionsfreiheit garantiert in Deutschland das Grundgesetz, es gibt mehr als 2.000 Moscheen
Die Religionsfreiheit garantiert in Deutschland das Grundgesetz, es gibt mehr als 2.000 Moscheen Boris Roessler/dpa
موضوع
آزادی دین در آلمان در قانون اساسی تضمین شده است. رشد کثرت‌گرائی وجه بارز عرصه‌ی دین است
 دولت با پرداخت حق اولاد ماهیانه به‌طورهدف‌مند از خانواده‌ها حمایت می‌کند. امکانات نگه‌داری از کودکان در سنین پیش‌ازمدرسه افزایش یافته است
دولت با پرداخت حق اولاد ماهیانه به‌طورهدف‌مند از خانواده‌ها حمایت می‌کند. امکانات نگه‌داری از کودکان در سنین پیش‌ازمدرسه افزایش یافته است Vetta/Getty Images
موضوع
شبکه‌یی گسترده از بیمه‌های قانونی از موجودیت شهروندان در برابر تهدیدها محافظت می‌کند. سنت نظام تأمین اجتماعی آلمان ریشه در قرن نوزدهم دارد.
خانواده ارزش والایی دارد. در این میان بسیاری از پدرها نیز از مرخصی برای نگه‌داری فرزند استفاده می‌کنند
خانواده ارزش والایی دارد. در این میان بسیاری از پدرها نیز از مرخصی برای نگه‌داری فرزند استفاده می‌کنند Sean Gallup/Getty Images
موضوع
اشکال جدید زندگی مشترک وجه برجسته‌ی جامعه‌ی آلمان است. سازگاری شغل با خانواده به‌طورهدف‌مند مورد حمایت قرار می‌گیرد
ره‌نشانه‌ها

30/4

عدد

 میلیون شاغل، بر اساس اعلام آژانس فدرال برای کار در دسامبر 2014، حق بیمه‌ی بازنشستگی پرداخت می‌کنند. این رقم 75 تا 80 درصد مجموع حقوق‌بگیران در آلمان است. کارمندان رسمی نهادهای دولتی، افراد دارای شغل مستقل، اعضای خانواده که بدون دریافت دست‌مزد به‌ خانواده یاری می‌رسانند و کارگران در مشاغل خرد در این رقم منظور نشده‌اند.

حفظ محیط زیست موضوعی است که بسیاری اوقات فراغت خود را برای آن صرف می‌کنند
حفظ محیط زیست موضوعی است که بسیاری اوقات فراغت خود را برای آن صرف می‌کنند picture-alliance/Andreas Franke
موضوع
جامعه‌ی مدنی در آلمان پرتلاش است. بسیاری به فعالیت‌های داوطلبانه روی می‌آورند و بر اهمیت بنیادها افزوده می‌شود.
در آلمان 4/16 میلیون نفر دارای پیشینه‌ی مهاجرت هستند
در آلمان 4/16 میلیون نفر دارای پیشینه‌ی مهاجرت هستند Martin Stoever/Bongarts/Getty Images
موضوع
آلمان به کشوری جذاب برای مهاجران تبدیل شده و ادغام آنان موضوعی مهم است. 4/16 میلیون نفر از جمعیت کشور را افرادی با پیشینه‌ی مهاجرت تشکیل می‌دهند.
معلومات

اطلاعات

بررسی شل از وضعیت جوانان جوانان آلمانی چگونه می‌اندیشند و چگونه رفتار می‌کنند؟ چه‌چیزی برایشان مهم است و اوقات فراغت خود را چگونه سپری می‌کنند؟ رابطه‌ی آن‌ها با والدین و دوستانشان چگونه است؟ کنسرن نفتی شل از سال 1953 از مؤسسه‌های پژوهشی مستقل خواسته است به‌طورمنظم تصویری از حال‌وهوای جوانان ارائه دهند. هفدهمین بررسی شل از وضعیت جوانان در اکتبر 2015 منتشر می‌شود.

نمودار

فهرست

بزرگ‌ترین منطقه‌ی کاتولیک‌نشین
منطقه‌ی کلن با 2035000 کاتولیک
بزرگ‌ترین ایالت پروتستان‌نشین
هانوور با 2763633 پروتستان
بزرگ‌ترین مساجد
یاووز سلطان سلیم / مانهایم؛ مسجد صحت لیک / برلین؛ مسجد فاتح / برمن
بزرگ‌ترین جماعت یهودی
جماعت یهودیان برلین (10009 عضو)
Andrea Enderlein
موضوع
اطلاعات بیش‌تر به‌‌شکل‌فشرده در باره‌ی موضوع جامعه، ‌همراه با پیوندهای بیش‌تر