تنوع سازنده

تغییراتِ ترکیب جمعیت کشور را در برابر چالشی بزرگ قرار داده است
تغییراتِ ترکیب جمعیت کشور را در برابر چالشی بزرگ قرار داده است Gregor Hohenberg/laif
آلمان کشوری روادار، کثرت‌گرا و پذیرای سبک‌های جدید زندگی است. تحولات ترکیب جمعیت در سال‌های آینده نقش مهمی ایفا خواهند کرد.
picture alliance/blickwinkel/Ziese

آلمان با نزدیک به 1/81 میلیون سکنه پرجمعیت‌ترین کشور اتحادیه‌ی اروپاست. این کشور مدرن و باز به یکی از قطب‌های مهم مهاجرپذیر تبدیل شده است. در آلمان بیش از 4/16 میلیون نفر دارای پیشینه‌ی مهاجرت هستند. آلمان به دسته‌یی از کشورها تعلق دارد که دارای آزادمنشانه‌ترین مقررات برای مهاجرت هستند. بر اساس بررسی سازمان هم‌کاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD) در سال 2014 آلمان پس از ایالات متحد آمریکا محبوب‌ترین کشور برای مهاجرت است.

اغلب افراد در آلمان، در مقایسه‌یی بین‌المللی، از زندگی باکیفیتی برخوردارند و از آزادی کافی برای سامان‌دهی زندگی‌شان بر اساس خصوصیات فردی خود بهره می‌برند. طبق شاخص سازمان ملل متحد در سال 2014 آلمان از این نظر در میان 187 کشور جهان در جای‌گاه ششم قرار گرفت. در فهرست (NBI) Nation Brands Index 2014، یک همه‌پرسی بین‌المللی در مورد وجهه‌ی 50 کشور، آلمان ــ ازجمله به ‌دلیل کیفیت زندگی و عدالت اجتماعی ــ رتبه‌ی اول را کسب کرد. آلمان دارای حکومتی اجتماعی است که محافظت از همه‌ی شهروندان زن و مرد را وظیفه‌ی نخستین خود می‌داند.

کثرت‌گرائی در سبک زندگی و تنوع قومی و فرهنگی ویژه‌گی برجسته‌ی این جامعه است. اَشکال جدید زندگی و واقعیت‌های زندگی، روند روزمره‌ی اجتماع را تغییر می‌دهند. مهاجران با افق دید و تجربه‌های جدید خود بر اندوخته‌ی کشور می‌افزایند. در جامعه در برابر اَشکال بدیل برای زندگی مشترک و جهت‌گیری‌های جنسیتی متفاوت، عدم‌تعصب و پذیرش حاکم است. برابری زن و مرد به ‌پ‍یش می‌رود و تقسیم کار سنتی کنار گذاشته شده است. افراد معلول بیش‌ازپیش در حیات اجتماعی سهیم می‌شوند.

هیچ تحولی در آینده به اندازه‌ی تغییرات در ترکیب جمعیتْ جامعه‌ی آلمان را تحت تأثیر قرار نخواهد داد. میزان موالید در سطح 4/1 فرزند برای هر زن از اواخر دهه‌ی 90 سده‌ی گذشته تاکنون ثابت مانده و درعین‌حال در این مدت میانگین سن افزایش یافته است. پیش‌بینی می‌شود جمعیت آلمان تا سال 2050 تا هفت‌میلیون نفر کاهش یابد. از جانب دیگر افزایش شمار کهن‌سالان نظام تأمین اجتماعی آلمان را در برابر چالش‌های جدید قرار می‌دهد.

تحولات اجتماعی ـ اقتصادی در آلمان در سال‌های گذشته موقعیت‌های مخاطره‌آمیز جدیدی آفریده و به ‌شکل‌گیری گروه‌بندی‌های نو از نظر وضعیت اقتصادی انجامیده است. اگرچه شمار افراد بی‌کار در آلمان در سال 2014 به ‌سطح سال 1991 کاهش یافت و به‌طور میانگین به 7/2 میلیون نفر رسید، ولی از هر شش نفر یکی در آستانه‌ی فقر قرار داشت. به‌ویژه جوان‌ها و کسانی که از فرزندان خود به‌تنهایی نگه‌داری می‌کنند در معرض فقیرشدن قرار دارند. میان شرق و غرب آلمان نیز هنوز تفاوت‌های اجتماعی وجود دارد.

Related content