پیشرو در سیاست‌های حفظ شرایط اقلیمی

نیروگاه‌های بادی و خورشیدی در آلمان مهم‌ترین و باصرفه‌ترین انرژی‌های تجدیدشونده هستند.
نیروگاه‌های بادی و خورشیدی در آلمان مهم‌ترین و باصرفه‌ترین انرژی‌های تجدیدشونده هستند. picture-alliance/Keystone
آلمان در عرصه‌ی بین‌المللی از پیش‌روان حفظ شرایط اقلیمی و پیش‌گام در توسعه‌ی انرژی‌های تجدیدشونده است. کنارگذاشتن نیروگا‌ه‌های اتمی از هم‌اکنون آغاز شده است.
dpa/Reinhardt

قرن بیست‌ویکم را «قرن محیط زیست» می‌دانند. این بدان معناست که: دهه‌های آینده تعیین خواهند کرد تا چه میزان شرایط زیست طبیعی برای نسل‌های آینده بر روی زمین دگرگون خواهد شد. خطر اصلی بیش‌ازهرچیز سرعت تغییر شرایط اقلیمی خواهد بود. حفظ محیط زیست و شرایط اقلیمی از مدت‌ها پیش در آلمان مورد توجه بوده است. در عرصه‌ی بین‌المللی آلمان در زمینه‌ی حفظ شرایط اقلیمی پیش‌رو و در گسترش و به‌کارگیری انرژی‌های تجدیدشونده پیش‌گام است.

آلمان با تغییر ساختار تأمین انرژی خود، که دگرگونی انرژی خوانده می‌شود، دوران استفاده از انرژی‌های فسیلی ـ هسته‌ئی را پشت سر گذاشته و وارد مسیر آینده‌یی با انرژی‌های پایدار شده است. از جمله‌ی این تغییرات کنارگذاشتن تدریجی نیروگاه‌های اتمی تا سال 2022 است. علاوه‌براین آلمان قصد دارد تا سال 2020 میزان تصعید گاز دی‌اکسید کربن خود را نسبت به سال 1990 تا 40 درصد کاهش دهد و این کاهش را تا سال 2050 دست کم به 80 درصد برساند. آلمان موفق شد در پایان سال 2014 تصعید گاز دی‌اکسید کربن را تا 27 درصد کاهش دهد.

دولت فدرال آلمان هم‌چنین در صحنه‌ی جهانی برای حفظ محیط زیست، هم‌کاری در مسائل مربوط به انرژی و توسعه‌ی هم‌ساز با شرایط اقلیمی تلاش می‌کند. آلمان نیروی محرک در این زمینه در اتحادیه‌ی اروپاست و از زمان تشکیل کنفرانس سران سازمان ملل در ریو دو ژانیرو در سال 1992 به عنوان کشوری پیش‌رو در تعیین سیاست‌های بین‌المللی مربوط به شرایط اقلیمی حضور داشته است. آلمان از هدف محدودساختن افزایش گرمای زمین به حداکثر دو درجه‌ی سانتی‌گراد حمایت می‌کند. برای دست‌یابی به ‌این هدف کاهش 80 تا 95 درصدی تولید گاز دی‌اکسید کربن در کشورهای صنعتی ضروری است. کشورهای بزرگ صنعتی گروه هفت در دوره‌ی ریاست آلمان در این گروه در سال 2015 تصمیم گرفتند به استفاده از سوخت‌های فسیلی با شتاب بیش‌تری خاتمه دهند. حذف کامل گاز دی‌اکسید کربن می‌بایست تا پایان قرن حاضر عملی شود. دبیرخانه‌ی سازمان ملل متحد که بر اقدامات اجرائی برای تحقق اهداف پیمان شرایط اقلیمی نظارت می‌کند، در شهر بن مستقر است.

یک محیط زیست سالم ــ هوای پاکیزه، آب تمیز، طبیعت متنوع ــ پیش‌شرط یک زندگی با کیفیت بالاست. حفظ محیط زیست از سال 1994 به عنوان یک هدف حکومتی در قانون اساسی آلمان گنجانده شده است. از سال‌ها پیش نشانه‌ها حاکی از بهبود آشکار وضع هوا و منابع آبی هستند. تصعید گازهای مضر مانند دی‌اکسید سولفور و اکسید نیتروژن ــ از جمله به دلیل استفاده از فیلتر در نیروگاه‌های با سوخت ذغال سنگ و استفاده از کاتالیزاتور در خودروها ــ به‌شدت کاهش یافته است. هم‌چنین مصرف سرانه‌ی آب آشامیدنی از 140 به 120 لیتر در روز رسیده است.

استراتژی‌یی که آلمان دنبال می‌کند رشد اقتصادی همراه با حفظ محیط زیست برای رسیدن به اقتصادی پایدار است. اهرم‌های اصلی برای این منظور، در کنار توسعه‌ی انرژی‌های تجدیدشونده، بهینه‌سازی بهره‌برداری از انرژی و منابع آن و هم‌چنین استفاده‌ی هوشمندانه از مواد خام جای‌گزین‌شونده است. این استراتژی بهره‌یی دوگانه دارد. از یک‌سو از فشار بر محیط زیست و شرایط اقلیمی می‌کاهد و از سوی دیگر عرصه‌های جدیدی برای فعالیت اقتصادی و اشتغال ایجاد می‌کند.

Related content