اقتصاد و نوآوری

Industrie 4.0: Die Wirtschaft in Deutschland ist auf dem Weg in eine digitalisierte Zukunft
Industrie 4.0: Die Wirtschaft in Deutschland ist auf dem Weg in eine digitalisierte Zukunft Ole Spata/dpa

مکانی قوی

آلمان چهارمین قدرت اقتصادی جهان است ، برخوردار از قدرت نوآوری نیرومند و دارای جهت گیری صادراتی شدید. صنعت ۴.۰ آینده را رقم خواهد زد.
Jörg Modrow/laif
موضوع
آلمان در اقتصاد جهانی بشدت تنیده شده است. از هر دو یورو یک یورو آن از طریق صادرات کسب میشود.
Alexander Koerner/Getty Images
موضوع
چهار بخش صنعتی قدرت‌مند به اقتصاد آلمان شکل می‌دهند. بنگاه‌های اقتصادی متوسط قلب آن هستند.
Thomas Köhler/Photothek via Getty Images
موضوع
آلمان جزء پایدارترین کشورهای صنعتی است . بنگاه های اقتصادی آلمان مسئولیت اجتماعی خو درا پذیرفته اند .
معلومات

اطلاعات

از اواسط سالهای ۱۹۹۰ درعرصه بین المللی گرایشی به سمت کاهش نرخ مالیات بنگاه های اقتصادی وجود دارد. المان هم از مدتها پیش دیگر کشوری با نرخ بالای مالیاتی نیست.  در مقیاس جهانی میزان بار مالی ناشی از مالیات ها و عوارض حتی دارای گرایش به سمت پائین تر از نرخ میانگین میباشد. نرخ میانگین مجموع بار های مالیا تی بنگاه های اقتصادی به کمتر از ۳۰ درصد بالغ میشود. به دلیل متغییر بودن نرخ مالیات کسب و کار در بعضی از مناطق آلمان ، این میانگین از ۲۳ در صد نیز کمتر میباشد .

ره‌نشانه‌ها
Ute Grabowsky/Photothek via Getty Images
موضوع
حجم بالای تعداد شاغلین و مقدار اندک رقم بیکاران از شاخص های بازار کار آلمان میباشند . نظلم آموزش دوگانه حرفه ای

فهرست

بزرگترین بنگاه اقتصادی
ولکس واگن ، ۵۸۶ .۵۹۲ نفر شاغل
بزرگترین بانک
دویچه بانک ۱۳۸ .۹۸ نفر شاغل
مهمترین شاخص بورس
(DAX) شاخص بورس آلمان
بزرگترین محل نمایشگاه
هانور
بزرگترین تولید کننده هواپیما
ارباس - هامبورگ

600

عدد

  عرضه کننده خدمات اینترنتی و سازمان های دیگری از ۶۰ کشور به با توجه به میزان اطلاعاتی که از این نقطه اتصال عبور میکنند، بزگترین مرکز اتصال جهانی میباشد. در سال ۲۰۱۵ توان DE-CIX عملیاتی این مرکز به  ۴ ترابایت در ثانیه رسید. پس از مارسی (فرانسه) ، پالرمو (ایتالیا) ، دالاس ( آمریکا) گرداننده نقطه اتصال دیگری در استانبول(ترکیه)  راه اندازی خواهد کرد.

The New York Times/Redux/laif
موضوع
اقتصاد آلمان در آستانه انقلاب چهارم قرار دارد. دولت فدرال تحولات دیجیتالی را تشویق و حمایت میکند .
معلومات

اطلاعات

قطب نمای پیشرفت های شغلی آلمان – این کاربرد که در سال ۲۰۱۵ راه اندازی شده به زبان های آلمانی و انگلیسی بطورمفصل در باره امکانات آموزش حرفه ای ، امکانات تحصیلی و امکانات شغلی اطلاعات ارائه میکند. مخاطبین اصلی این کاربرد در درجه اول جوانان در کشور های خارجی هستند و به شکل دقیق و مفصل امکان آشنائی آنها با همه مسائل را عرضه میکند . موضوعاتی مانند فرهنگ  شرکتی در بنگاه های آلمان و عرضه کمک های موثر در ارتباط با تنظیم تقاضای کاراز اجزاء این برنامه میباشند. بیش از ۲۰۰پیوند مستقیما به سایت های مربوطه متصل میشوند

Jan Woitas/dpa
موضوع
اطلاعات بیشتر در باره موضوع اقتصاد و نو آوری در نگاهی کوتاه ، پیوند هائی حاوی اطلاعات جامع تر.