بازار کار جذاب

نظام دوگانه آموزش حرفه ای : مدل المان ،که تئوری و کار عملی را با یکدیگر تلفیق میکند ، بوسیله کشور های زیادی اقتباس میشود
نظام دوگانه آموزش حرفه ای : مدل المان ،که تئوری و کار عملی را با یکدیگر تلفیق میکند ، بوسیله کشور های زیادی اقتباس میشود Ute Grabowsky/Photothek via Getty Images
حجم بالای تعداد شاغلین و مقدار اندک رقم بیکاران از شاخص های بازار کار آلمان میباشند . نظلم آموزش دوگانه حرفه ای

بازار کار آلمان از سال ۲۰۰۸ به بعد با وجود بحران مالی و اقتصادی با توسعه ای مناسب ٰ مواجه بوده است. در ماه ژوئیه ۲۰۱۵ تعداد ۴۲.۸ میلیون نفردر آلمان به کارهای مشمول بیمه های اجتماعی و بیکاری اشتغال داشتند. با وجود محرک های اقتصادی ناچیز ، نرخ اشتغال در سطح بالائی قرار داشته و بیش از ۷۳.۵ درصد بوده، که بیانگر وضعیت اقتصادی خوب میباشد. آلمان یکی ازکشور های عضو اتحادیه اروپا با کمترین تعداد بیکاران است. نرخ بیکاری در سال ۲۰۱۴ بطور متوسط برابر ۶.۷ در صد بوده وپائین ترین نرخ بیکاری از سال ۱۹۹۱ تا به امروز است. بویژه رشد رشته های مختلف بخش خدمات تاثیری مثبت بر، تحول بسوی جامعه خدماتی در سال های آینده IAB، بازار کار گذاشته است. طبق بررسی های موسسه پژوهش بازار کار واشتغال ادامه داشته و بیشتر خواهد شد. افزایش میزان کار پاره وقت نیز یکی از شاخصه های تحولات بازار کار میباشد.

picture alliance/dpa

مقدارناچیزبیکاری در بین جوانان نگاه های جهانی را متوجه نظام دوگانه آموزش حرفه ای کرده است.این نظام وجوه تفاوتی نسبت به آموزش صرفا  مدرسه ای دارد، که در بیشتر کشورها نقش دروازه ورود به بازار کاررا ایفا میکنند. حدود نیمی از جوانان در آلمان پس از اتمام دوره مدرسه به آموزش یکی از ۳۵۰ حرفه به رسمیت شناخته شده از طرف دولت در نظام دوگانه آموزش حرفه ای میپردازند. بخش عملی سه یا چهار روز در هفته در کارگاه  آموزش داده میشود؛ آموزش نظری تخصصی  یک یا دو روز در هفته درمدرسه حرفه ای تعلیم داده میشود. در حال حاظر تعداد زیادی از کشور ها سیستم آموزشی خود را با نظام دوگانه آموزش حرفه ای هم آهنگ میکنند.  

دولت فدرال آلمان در راستای ایجاد یک  بازارکار مدرن،عادلانه و شفاف تعداد زیادی از اهداف سیاست های بازار کار خود را نیز عملی کرد. تقریبا از اوائل سال ۲۰۱۵  دریافت حداقل ۸.۵ یورو در ساعت دستمزد قانونی اجرائی شده و در حال حاظر ۳.۷ میلیون نفر از آن بهره مند میشوند. نسبت تعداد زنان در اشغال سمت های مدیریتی نیز باید با نسبت تعداد مردان در این مشاغل برابر شود. بنگاه هائی که سهامشان معامله میشود و موظف به رعایت کامل اصول مشارکت کارکنان میباشند، برای سمت های مدیر عاملیت که از سال ۲۰۱۶ اشغال میشوند ، باید به زنان سهمی به میزان ۳۰ درصد در اختصاص دهند.  اما « قانون برابری تعرفه دستمزدها» این امر را تضمین میکند که کارهای مشابه در یک بنگاه مشمول قرادهای مختلف دستمزد نشوند. و:هرکس که مدت ۴۵ سال کار مشمول پرداخت هزینه بیمه ها را در پرونده خود داشته باشد، میتواند از تاریخ اول ژانویه ۲۰۱۴ پس از احراز سن کامل ۶۳ سال بدون کسر هیچگونه مبلغی بازنشسته شود.

با توجه به تحولات جمعیتی تضمین زیرساخت های تربیت نیروهای متخصص از اضطراری ترین وظائف میباشد. یکی از برای نیرو های „Make it in Germany“ پروژه های اساسی در ارتباط با گشایش  بازار، پورتال اینترنتی چند زبانه  متخصص بین المللی است . این پورتال به کارشناسان علاقمند به مهاجرت در زمینه امکانات پیشرفت های شغلی اطلاعات ارائه داده و در زمینه فرصت های اشتغالی موجود فعلی  در بخش هائی که مواجه با تنگنا هستند نیز ( مشاغل بخش بهداشت و مهندسی، بخش فناوری اینترنت) اطلاع رسانی میکند. بعلاوه فارغ التحصیلان دانشگاه ها و نیروهای متخصص با دریافت « کارت آبی اتحادیه اروپا» به بازار کار آلمان دسترسی پیدا میکنند

Related content