سیاست خارجی

Die deutsche Außenpolitik ist fest eingebunden in die multilaterale Zusammenarbeit
Die deutsche Außenpolitik ist fest eingebunden in die multilaterale Zusammenarbeit Westend 61

قدرت سازنده‌ی غیرنظامی

آلمان به‌طورگسترده در هم‌کاری‌های بین‌المللی مشارکت دارد و از صلح، امنیت، دموکراسی و حقوق بشر در سراسر جهان دفاع می‌کند.
Die 2030-Agenda der Vereinten Nationen will in wichtigen Zukunftsfragen nachhaltige Entwicklung voranbringen
Die 2030-Agenda der Vereinten Nationen will in wichtigen Zukunftsfragen nachhaltige Entwicklung voranbringen Joerg Boethling
موضوع
سیاست توسعه‌ی آلمان بر آن است تا در بهبود شرایط زندگی در کشورهای طرفِ هم‌کاری سهیم باشد، فقر را کاهش دهد و دموکراسی را تقویت کند.
In zahlreichen Missionen, wie etwa bei EUTM (European Training Mission in Mali), ist die Bundeswehr im Auslandseinsatz
In zahlreichen Missionen, wie etwa bei EUTM (European Training Mission in Mali), ist die Bundeswehr im Auslandseinsatz 2013 Bundeswehr/Bier
موضوع
آلمان برای ایجاد یک نظام بین‌المللی عادلانه، صلح‌آمیز و پایدار تلاش می‌کند. پیش‌گیری از بحران و خلع سلاح محورهای اساسی برای این منظور هستند.
Der G7-Gipfel 2015: Unter der deutschen G7-Präsidentschaft standen europäische und globale Themen auf der Agenda
Der G7-Gipfel 2015: Unter der deutschen G7-Präsidentschaft standen europäische und globale Themen auf der Agenda Michael Gottschalk/Presse- und Informationsamt der Bundesregierung
موضوع
آلمان ازجمله کشورهای پایه‌گذار اتحادیه‌ی اروپا و مدافع هم‌بستگی اروپائی‌ها، حتی در شرایط سخت است.

فهرست

پیمان آتلانتیک شمالی (NATO)
عضویت آلمان در سال 1955
سازمان ملل متحد (VN)
عضویت آلمان در سال 1973
سازمان امنیت و هم‌کاری در اروپا (OSZE)
عضویت آلمان هم‌زمان با تأسیس در سال 1973 (که در آن زمان هنوز کنفرانس امنیت و هم‌کاری در اروپا، KSZE، نام داشت)

508

عدد

میلیون نفر در 28 کشور عضو اتحادیه‌ی اروپا زندگی می‌کنند. به‌این‌ترتیب اتحادیه‌ی اروپا از این نظر پس از چین و هندوستان در رتبه‌ی سوم قرار می‌گیرد. شهروندان اروپا به 24 زبان صحبت می‌کنند و در منطقه‌یی به ‌مساحت چهارمیلیون کیلومتر مربع سکونت دارند. تولید ناخالص داخلی اتحادیه 92/13 بیلیون یورو و بیش از ایالات متحده است. اتحادیه‌ی اروپا با دراختیارداشتن 4/15 درصد صادرات و 4/16 درصد واردات بیش‌ترین سهم را در تجارت جهانی داراست.

ره‌نشانه‌ها
Der Menschenrechtsrat in Genf ist das wichtigste Menschenrechtsgremium der Vereinten Nationen
Der Menschenrechtsrat in Genf ist das wichtigste Menschenrechtsgremium der Vereinten Nationen EPA/Valentin Flauraud
موضوع
احترام به ‌حقوق بشر در قانون اساسی آلمان گنجانده شده است. آلمان هم‌چنین در سراسر گیتی از انسان‌ها در برابر نقض حقوقشان و نقض آزادی‌های اساسی آن‌ها حمایت می‌کند.
معلومات

اطلاعات

بسیاری از سازمان‌های غیردولتی در آلمان برای اجرای موازین حقوق بشر در جهان و برای پیش‌‌برد سیاست‌های توسعه و کمک‌های ‌بشردوستانه تلاش می‌کنند. این سازمان‌ها مسئولان سیاسی را برای انجام اقدامات عملی تحت فشار می‌گذارند و آگاهی مردم را افزایش می‌دهند. آن‌ها درعین‌حال خود نیز فعال‌اند و با جمع‌آوری کمک‌های مردمی پروژه‌های‌شان را در محل  فعالیت‌شان طراحی و اجرا می‌کنند. نزدیک به 120 سازمان غیردولتی عضو اتحادیه‌ی سازمان‌های غیردولتی برای سیاست‌های توسعه و کمک‌های بشر‌دوستانه (VENRO) هستند.

Bundesaußenminister Steinmeier (links) und der Generalsekretär der Vereinten Nationen Ban Ki-moon
Bundesaußenminister Steinmeier (links) und der Generalsekretär der Vereinten Nationen Ban Ki-moon epa/Andrew Gombert
موضوع
اطلاعات بیش‌تر به‌‌‌شکل‌فشرده درباره‌ی سیاست خارجی آلمان ‌همراه با پیوندهای بیش‌تر.