توسعه و همکاری

آلمان نه تنها یکی از مهم‌ترین و بزرگ‌ترین تأمین‌کنندگان بودجه‌ی هم‌کاری‌های دولتی برای توسعه است، بلکه در عرصه‌ی پرداخت کمک‌های انسان‌دوستانه نیز کشوری مهم و ازجمله سازمان‌دهندگان فعال در این زمینه است.

منبع: 
OECD / DAC
منبع: 
Statista
منبع: 
Statista