فراگير

گستره‌ی جهانی

بررسی درگیری‌های مسلحانه در سال 2015
گزارش مؤسسه‌ی بین‌المللی مطالعات استراتژیک (IISS) لندن حاکی از این است که شمار قربانیان جنگ در سال‌های گذشته افزایشی چشم‌گیر داشته است. شمار کشته‌شدگان در جنگ‌ها از 56 هزار نفر در سال 2008 به 180 هزار نفر در سال 2014 افزایش یافته، اگرچه طی این مدت به ‌جای 63 فقط 42 منازعه‌ی مسلحانه وجود داشته است. در سال 2013 برای اولین بار پس از پایان جنگ دوم جهانی 50 میلیون نفر آواره شده‌اند.