توضیح مربوط به‌حفظ اطلاعات شخصی

با هربار مراجعه‌ی کاربر به یکی از صفحات وب‌گاه "واقعیاتی در باره‌ی آلمان" و هر بار بازکردن یک فایل، اطلاعات مربوط به‌این اقدام در یک فایل پروتکل ذخیره می‌شود. این اطلاعات در ارتباط با مشخصات کاربر مورد ارزیابی قرار نمی‌گیرد. ارزیابی آماری داده‌های ذخیره شده به‌صورت گمنام محتمل است.

با هر بار مراجعه به‌وب‌گاه اطلاعات زیر ذخیره می‌شوند:

- کامپیوتر کاربر (نشانی پروتکل اینترنت یا نام دامنه)
- نام کاربر، چنانچه او مجبور به احراز هویت باشد (در صفحاتی که ورود به‌آن‌ها با کلمه‌ی رمز امکان‌پذیر است)
- روز و ساعت
- اولین سطر درخواست
- وضعیت
- بایت‌های منتقل شده
- آدرس اینترنتی ارسال کننده‌ی درخواست (Referrer)
- از سوی کدام مرورگر وب درخواست ارسال شده است (user agent)

ذخیره‌ی این اطلاعات برای حفظ امنیت داده‌ها انجام می‌شود تا ثبات و امنیت کارکرد سیستم تامین شود.

اطلاعات مربوط به شخص کاربر و ارائه‌ی آن‌ها به طرف سوم

ما در کنار اطلاعات مربوط به مراجعه به وب‌گاه، فقط در صورتی اطلاعات مربوط به‌شخص کاربر را ذخیره می‌کنیم که شما این اطلاعات را به‌صورت داوطلبانه در اختیار ما قرار داده باشید. علاوه براین اطلاعات مربوط به شخص کاربر فقط در حد نیاز و فقط در صورت موافقت شما و یا برای مواردی که از نظر قانونی بلامانع است مورد استفاده قرار می‌گیرد.

همه‌ی این اطلاعات در سِرورهای دارای امنیت بالا ذخیره می‌شوند. دسترسی به‌این اطلاعات فقط برای اشخاصی معدود و دارای مجوز ویژه امکان‌پذیر است که مسئولیت فنی، تجاری و یا محتوائی سِرور را به‌عهده دارند. این اطلاعات به طرف سوم داده نخواهد شد. این اطلاعات به‌ویژه فروخته نشده، اجاره داده نشده و یا مبادله نمی‌شوند.

فقط زمانی که ما برای خدماتی که شما مایل به‌استفاده از آن هستید از پیمان‌کاران دیگر و یا نیروهای کمکی استفاده می‌کنیم که به‌این اطلاعات نیاز دارند این اطلاعات را در حد مورد نیاز در اختیارشان قرار می‌دهیم.

در اینصورت ما شرکای خود را موظف می‌کنیم مطابق مقررات قانونی این اطلاعات را محرمانه تلقی کرده و به‌محض این‌که نیازشان مرتفع شد این اطلاعات را پاک کنند. در عین‌حال خواهشمندیم تفاهم داشته باشید که ما رعایت این موارد را نمی‌توانیم به‌طور کامل کنترل کنیم، از همین رو برای عدم رعایت احتمالی شرکای خود مسئولیتی به‌عهده نمی‌گیریم

به‌خدمت گرفتن کوکی‌ها

برخی از صفحات ما می‌توانند از کوکی‌هائی که مانصب کرده‌ایم و یا سایر فناوری‌ها استفاده کنند. از این طریق ما قادر خواهیم بود به‌شما کمک کنیم ساده‌تر به سایت‌های ما بازگردید. شما ولی این امکان را دارید که در تنظیمات مرورگر خود به‌آن فرمان دهید زمانی که یک کوکی دریافت می‌کند شما را درجریان قرار دهد. در این‌صورت شما می‌توانید از پذیرش این کوکی‌ها خودداری کنید.شما هم‌چنین می‌توانید مرورگر خود را چنان تنظیم کنید که از پذیرفتن هرگونه کوکی خودداری کند. نتیجه‌ی این اقدام البته می‌تواند این باشد که استفاده از برخی صفحات دچار مشکل شود.

 “Social Plugins”

As part of digital services, in some circumstances so-called social plugins are used by various social networks, such as Facebook, Google+ and Twitter. These functions enable you to share individual items of content with your friends in the relevant social networks and/or recommend this content.

Use of these social plugins, for example through the Facebook “Like” button, the Google+ button or Twitter, at the same time enables the social network in question to gather data relating to the individual as outlined below.

When you click to view a particular digital offering into which a social plugin is integrated, the social network immediately creates a direct connection to your browser. This means the social network gets notification that you visited this website and the information includes your IP address/device ID, amongst other things. This happens regardless of whether you are currently logged into the social network or whether you are registered at all.

When you are logged into the relevant social network at the same time, it automatically allocates your viewing of the website to your profile. When you activate the relevant social plugins too and recommend articles and content, for example, the social network can allocate this information to your profile. If you don’t want the social network to allocate your visit to our website to your specific user account, then you should log out of the relevant network while making use of our digital offering.

We would like to inform you that the data gathered in connection with the social plugins is exchanged exclusively between your browser and the operator of the social network. We have no knowledge of the content of the data gathered and transferred. Against this background, we recommend that you read the relevant current data protection notices for each of the abovementioned operators of social networks.

Our digital services includes, among other things, the so-called “Like” button from Facebook Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2 Ireland. Facebook’s data protection guidelines can be found at https://www.facebook.com/policy.php

The Google+ Button is operated by Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. The relevant data protection declaration for this can be found at http://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html

Last but not least, you can also use the Twitter service from Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, whose data protection declaration can be found at http://twitter.com/privacy.

حقوق مؤلف از آن FAZIT Communication GmbH 2018  است