Portalas su naujausiais duomenimis, faktais ir informacija apie Vokietiją

  • Ute Grabowsky/Photothek via Getty Images
    Vokietijos darbo rinkoje vyrauja aukštas užimtumo ir žemas nedarbo lygis. Dualinis profesinis mokymas yra pageidaujamas užsienyje.
  • David Baltzer/Zenit/laif
    Aktyvi veikla partijose yra klasikinis dalyvavimo pavyzdys, daug jaunų žmonių pasinaudoja pilietinės visuomenės grupių veikloje.
  • Thomas Ernsting/laif
    Vokietija tikslingai investuoja į mokslinius tyrimus ir mokslą ir kuria puikią mokslinių tyrimų infrastruktūrą. Didžiosios mokslinių tyrimų įstaigos turi puikią reputaciją visame pasaulyje.

Vokietijos Federacinė Respublika yra pačioje Europos širdyje. Tai yra kosmopolitiška, demokratinė šalis su giliomis tradicijomis ir pulsuojančia dabartimi.  Vokietija yra valstybė, turinti didžiausią gyventojų skaičių Europos Sąjungoje – 81,2 mln. gyventojų.Apie Vokietiją glaustai: skaičiai, faktai, informacija.

Vokietijos Federacinė Respublika yra vertybėmis pagrįsta, aktyvi demokratinė šalis, turinti įvairiapusišką politinę areną. Rytų ir Vakarų sanglauda – pagrindinis klausimas nuo 1990 m. – Vokietijos žmonių dėka buvo vainikuota sėkmės. Problema kaip ir kitose išsivysčiusiose šalyse yra demografiniai pokyčiai ir su tuo susijęs visuomenės senėjimas bei gyventojų skaičiaus mažėjimas.

Nikada/Getty Images
Tema
Vokietija yra parlamentinė demokratinė valstybė. Konstitucinės institucijos yra Bundestagas, Bundesratas, Federalinis Prezidentas, Federalinė Vyriausybė ir Federalinis Konstitucinis teismas.

Prioritetinis Vokietijos užsienio politikos tikslas yra taikos ir saugumo palaikymas pasaulyje. Pasibaigus konfliktui tarp Rytų ir Vakarų, Vokietijos užsienio politikai atsivėrė naujoms galimybėms ir iššūkiams. Vokietija po šalies suvienijimo 1990 m. prisiėmė jos atžvilgiu išaugusią tarptautinę atsakomybę.

Žmogaus teisių taryba Ženevoje – svarbiausia Jungtinių Tautų žmogaus teisių institucija
Žmogaus teisių taryba Ženevoje – svarbiausia Jungtinių Tautų žmogaus teisių institucija EPA/Valentin Flauraud
Tema
Pagarba žmogaus teisėms yra įtvirtinta Pagrindiniame įstatyme. Vokietija taip pat ir visame pasaulyje deda pastangas, kad nebūtų pažeidžiamos žmonių teisės ir pagrindinės laisvės.

Vokietija yra stipriausia pramonės šalis Europos Sąjungoje (ES) ir ketvirta pagal ekonomikos galią šalis pasaulyje po JAV, Kinijos ir Japonijos. Vokietijos ekonomikos konkurencingumą ir pasaulinį tinklą lemia stiprios inovacijos ir tai, kad ji itin orientuota į eksportą.

The New York Times/Redux/laif
Tema
Vokietijos ekonomika stovi ant ketvirtos pramoninės revoliucijos slenksčio. Federalinė vyriausybė skatina skaitmeninius pokyčius.

Vokietija tarptautiniu mastu yra klimato apsaugos pradininkė ir atsinaujinančios energijos plėtros iniciatorė. Pradėjusi energetikos sistemos pertvarkymą Vokietija baigė naudingųjų iškasenų ir branduolinės energijos erą ir žengia tvarios energijos ateities link.

picture-alliance/Keystone
Tema
Vokietija tarptautiniu mastu yra klimato apsaugos pradininkė ir atsinaujinančios energijos plėtros iniciatorė. Atominės energijos atsisakymas jau prasidėjo.

Vokietija mokslo srityje užima geras pozicijas. Pastarųjų metų reformos davė rezultatų, moksliniai tyrimai kaip niekada anksčiau nukreipti į tarptautinį bendradarbiavimą. Daugybe priemonių ir reformų politikai ir aukštosios mokyklos ėmėsi iniciatyvos dėl žinių centro plėtojimo ir internacionalizacijos.

Thomas Koehler/Photothek via Getty Images
Tema
Vokietijos mokslinių tyrimų aplinka nukreipta į tarptautinį bendradarbiavimą, tinkamai tarpusavyje susieta ir atvira mokslininkams iš užsienio.

Vokietija, kurioje gyvena apie 81,2 mln. gyventojų, yra daugiausiai gyventojų turinti Europos Sąjungos valstybė. Šiuolaikiška, kosmopolitiška šalis tapo svarbia imigracijos šalimi. Daugiau nei 16,4 mln. žmonių Vokietijoje yra imigrantų kilmės. Vokietija dabar yra viena iš šalių, kur galioja liberaliausios imigracijos taisyklės. 

Šeima yra didžiausias prioritetas – dabar jau ir daug tėvų eina tėvystės atostogų
Šeima yra didžiausias prioritetas – dabar jau ir daug tėvų eina tėvystės atostogų Sean Gallup/Getty Images
Tema
Vokietijos visuomenei būdingos naujos gyvenimo kartu formos. Tikslingai skatinama derinti darbą ir šeimą.

Vokietija savo vardą kaip šalies, turinčios reikšmingą kultūrą, grindžia žymiais vardais iš praeities, kaip antai Bacho, ­Bethoveno ir Bramso muzikoje, Getės, Šilerio bei Tomo Mano literatūroje. Taip pat ir modernizme visos meninės pozicijos visuose žanruose yra užimtos.

Malte Christians/dpa
Tema
Vokietijos žiniasklaida yra įvairialypė ir laisva. Skaitmeninimas sukėlė gilius struktūrinius pokyčius.

Meilė gamtai ir miesto entuziazmas, svei-ka mityba ir gurmanų restoranai, tradici-jos ir kosmopolitizmo jausmas - Vokietija yra viena iš šalių, kuriose gyve-nimo lygis yra vienas aukščiausių pasau-lyje. Pagal Jungtinių Tautų HDI 2014 m. indeksą Vokietija užima 6 vietą tarp 187 šalių.

Christian Kerber/laif
Tema
Kaip kelionės tikslas Vokietija tampa vis populiaresnė tarp užsienio turistų – traukos objektais yra ne tik miestai, bet ir gamtos parkai bei biosferos rezervatai.

Vokietijos kelias į laisvą demokratinę ir funkcionuojančią parlamentinę sistemą vedė per daugelį istorinių lūžių: nuo šalies suskaldymo į mažas valstybėles naujųjų amžių pradžioje, Kovo revoliucijos bei Veimaro Respublikos žlugimo iki „šuolio iš istorijos“ nacionalsocializmo laikais. Vienybė ir laisvė – šios nuo XIX amžiaus svarbiausios sąvokos jaudino vokiečius ir po Vokietijos padalijimo, pasibaigus Antrajam pasauliniam karui.

picture-alliance/ZB
Tema
Suvienijimo procesas neturi istorinių pavyzdžių ir yra nacionalinis jėgos veiksmas, kurio neįmanoma pabaigti per keletą metų.

Social Media

Provided by / bereitgestellt von deutschland.de