Gyva atminimo kultūra

Memorialas ­Europoje nužudytiems žydams Berlyno centre primena apie šešis milijonus žydų holokausto aukų
Memorialas ­Europoje nužudytiems žydams Berlyno centre primena apie šešis milijonus žydų holokausto aukų Andreas Pein/laif
Daug memorialų Vokietijoje išlaiko gyvą atmintį apie nacistinius nusikaltimus ir apie VDR sistemos padarytą skriaudą.

Susidūrimas su tokiais reiškiniais kaip karas ir tironija, ideologiniai nusikaltimai ir politinė neteisybė XX a. ir persekiojimo aukų atminimas Vokietijos atminimo kultūroje vaidina svarbų vaidmenį. Atminimo kultūros, kuri siekia, kad nacizmo nusikaltimus prisimintų ir būsimos kartos, pagrindas yra to laikmečio liudytojų pasakojimai. Gyvos atminimo kultūros dalis yra ir daug memorialinių ir atmintinų vietų skirtingoms aukų grupėms visoje Vokietijoje. Memorialas ­Europoje nužudytiems žydams Berlyno centre primena apie šešis milijonus žydų holokausto aukų.

dpa/Wolfram Steinberg

2014 ir 2015 m. minėjimai, kuomet buvo minimos 100-osios Pirmojo Pasaulinio karo pradžios ir 25-osios sienos griūties metinės buvo, visų pirma, paženklinti dėkingumu. Padėka buvo skirta antihit­lerinės koalicijos sąjungininkams ne tik už išlaisvinimą 1945 m., bet ir už galimybę atsikurti ir susivienyti 1990 m. Dėkingumas buvo reiškiamas taip pat ir tiems, kurie išgyveno holokaustą ir liudijo nusikaltimus bei po Antrojo Pasaulinio karo demokratinei Vokietijai ištiesė ranką. Užmegzti diplomatiniai santykiai tarp Izraelio ir Vokietijos, kurių 50-metis buvo švenčiamas 2015 m., buvo ypatingas šio pasirengimo susitaikyti ženklas.

Karo, pasipriešinimo ir diktatūros atminimas

Taip pat ir prisiminimai apie komunistinę diktatūrą sovietinės okupacijos zonoje (1945-1949) ir VDR (1949-1990) turi išlikti gyvi tos kartos atmintyje, kuri neišgyveno Vokietijos padalijimo ir VDR santvarkos. Todėl svarbus yra federalinio VDR valstybės saugumo dokumentų įgaliotinio, kuris suinteresuotoms šalims ir mokslininkams pateikia peržiūrai bylas, vaidmuo. Nuolatinėje parodoje buvusios VDR valstybės saugumo (Stasi) centrinės būstinės pastate Berlyne-Hohenschionhausene iliustruotos Štazi šnipinėjimo, kontrolės ir įbauginimo priemonės ir ­darbo metodai. Buvusiuose Štazi filialuose didesniuose Rytų Vokietijos miestuose VDR diktatūros atminimas saugomas rengiant parodas ir skaitant pranešimus.

Pasipriešinimui nacių diktatūrai skirtas Vokietijos pasipriešinimo memorialas Bendlerblocke Berlyno centro rajone. Jis stovi istorinėje nepavykusio grafo Štaufenbergo grupės bandymo įvykdyti perversmą 1944 m. liepos 20 d. vietoje. ­Memorialas akivaizdžiai parodo, kai pavieniai asmenys ir žmonių grupės 1933-1945 metais priešinosi nacionalsocialistų diktatūrai ir pasinaudojo savo veiksmų laisve.

Related content