Įvairios gyvenimo formos

Šeima yra didžiausias prioritetas – dabar jau ir daug tėvų eina tėvystės atostogų
Šeima yra didžiausias prioritetas – dabar jau ir daug tėvų eina tėvystės atostogų Sean Gallup/Getty Images
Vokietijos visuomenei būdingos naujos gyvenimo kartu formos. Tikslingai skatinama derinti darbą ir šeimą.

Ir stipriai individualizuotame ir judriame XXI amžiaus pasaulyje šeimai žmonės skiria svarbiausią reikšmę. Devyniems iš dešimties vokiečių ji ir toliau išlieka pagrindine socialine institucija. Tačiau tuo pat metu pakito suvokimas, kaip turėtų atrodyti tradicinė šeima. Tik vos pusė Vokietijos žmonių gyvena šeimoje. Nepaisant tradicinės sudėties šeimų skaičiaus mažėjimo, 2014 m. labiausiai paplitusi šeimos forma – 69 proc. - buvo susituokusios poros, auginančios nepilnamečius vaikus. Santuokų skaičius nuolat mažėja, 2013 m. jų buvo apie 373 600. Maždaug kas trečia santuoka vėliau nutraukiama. 2013 m. nutrauktų santuokų trukmė buvo vidutiniškai 14 metų ir 8 mėnesiai. Apie 44 000 santuokų sudaromos tarp vokiečių ir užsieniečių.

picture alliance/Christian Ohde

Daugėja nesusituokusių kartu gyvenančių porų, auginančių vaikus. Nuo 1996 iki 2013 m. jų dalis išaugo dvigubai – iki 8,1 milijonų šeimų; kas dešimta pora, auginanti vaiką, gyvena nesusituokusi. Sparčiausiai auga nepilnų šeimų skaičius. Vieniši tėvai sudaro penktadalį visų šeimų, auginančių vaikus: devynios iš dešimties 1,64 mln. vienišų tėvų yra moterys. Vieniši tėvai dažniau susiduria su skurdo grėsmėmis, 40 proc. jų gauna valstybės paramą.

Vis reikšmingesne gyvenimo forma tampa tos pačios lyties asmenų partnerystės. 2013 m. Vokietijoje kartu gyveno 78 000 homoseksualių porų – tai yra vienu trečdaliu daugiau nei prieš dešimt metų. 35 000 jų gyvena įregistravę partnerystę, kuri nuo 2001 m. tos pačios lyties poroms suteikia santykiuose teisinę apsaugą.

Nors, viena vertus, atsiranda naujų gyvenimo kartu formų, auga namų ūkių, kuriuose gyvena tik vienas asmuo, skaičius. 41 proc. visų namų ūkių yra vieno asmens namų ūkiai – 16,5 mln. žmonių gyvena vieni. Tokią raidą iš vienos pusės lėmė demografiniai pokyčiai, dėl kurių išaugo vienišų vyresnio amžiaus žmonių skaičius, kita vertus, taip pat ir daug jaunų žmonių gyvena vieni.

Tikslinė parama šeimoms, skiriant vaiko priežiūros atostogas ir tėvystės išmokas

Atsiranda pokyčių ir šeimų viduje. Kartų santykiai tarp tėvų ir vaikų dažniausiai yra geri ir jiems būdingas ne pasenęs ar autoritarinis auklėjimo pavyzdys, tačiau dalyvavimas sprendimuose, pagalba, parama ir auklėjimas būti savarankišku. Dirbančių motinų dalis išaugo iki daugiau nei 66 proc. (2006 m. - 61 proc.) Daugiau nei 70 proc. dirbančių moterų, auginančių vaikus, dirba ne visą darbo dieną, visų pirma, auginančios ikimokyklinio amžiaus vaikus; dirbantys tėvai sudaro tik 5 proc. 2014 m. moterų užimtumo rodiklis Vokietijoje sudarė 73,1 proc., jis yra antras didžiausias ES ir gerokai viršija ES vidurkį (62,3 proc.).

2007 m. įvestos vaiko priežiūros atostogos leidžia daug lengviau suderinti šeimos sukūrimą ir profesinį tobulėjimą. Jos yra vienas iš daugybės pasiūlymų, padedant tėvams ir prisidedant prie šeimai palankios visuomenės kūrimo. Vaiko priežiūros atostogos leidžia abiems partneriams iki trejų metų sustabdyti savo darbinę veiklą. Vaiko priežiūros atostogų metu pragyvenimo užtikrinimui 14 mėnesių jiems mokama tėvystės (motinystės) išmoka, siekianti 67 proc. paskutiniojo 
grynojo atlyginimo (mažiausiai 300, daugiausia 1800 eurų).

75 proc. vokiečių laiko tėvystės išmoką esant gera priemone ir beveik visi tėvai naudojasi šiuo pasiūlymu. Tačiau keturi iš penkių tėvų pasinaudoja tik minimaliu dviejų mėnesių atostogų laikotarpiu. Be to, ir toliau ilgesnį laikotarpį gimus vaikui namie lieka motinos. 2015 m. atsiradus „Tėvystės išmokai plius“, dabar į 
darbą apsimoka grįžti anksčiau. Tėvai, dirbantys nepilną darbo dieną, finansinę paramą gauną iki 28 mėnesių.

Nuo 2013 m. rugpjūčio vaikai, kuriems sukako vieneri metai, turi teisę į vietą 
vaikų priežiūros įstaigoje. Tuo tarpu 
kas trečias vaikas iki trejų metų – 
2015 m. jų buvo 694 500 – lanko vieną iš 54 000 darželių arba juos prižiūri viena 
iš 44 000 vaikų auklių. Nuo 2006 m. 
vietų dar­želiuose skaičius vaikams iki trejų metų amžiaus išaugo daugiau nei dvigubai.

Vaiko priežiūros atostogos, tėvystės išmokos ir pagerintos ankstyvosios ir ikimokyklinės priežiūros sąlygos sukuria sąlygas Pagrindiniame įstatyme nurodytoms moterų lygioms teisėms. Nors jaunos moterys švietimo srityje jaunus vyrus ne tik pasivijo, bet iš dalies ir aplenkė (2014 m. 54,4 proc. moterų turėjo aukštąjį išsilavinimą, 2014–2015 m. 48,7 proc. pradėjusiųjų studijuoti buvo moterys), tarp lyčių vis dar yra nemažų skirtumų atlyginimų srityje ir siekiant karjeros: pilną darbo dieną dirbančios moterys vidutiniškai uždirba tik apie 78 proc. jų kolegų vyrų gaunamo atlyginimo. Moterų, užimančių vadovų postus, skaičius yra vis dar nedidelis. Remiantis Vokietijos ekonominių tyrimų instituto (DIW) tyrimo duomenimis, 200 didžiausiose įmonėse moterys užima tik 47 iš 877 vietų valdyboje.

Nuo 2015 m. privačiame ir viešajame 
sektoriuose galioja įstatymas dėl moterų ir vyrų lygių teisių galimybių užimant 
vadovų postus. Jame, be kita ko, nurodoma, kad 30 proc. listinguojamų įmonių stebėtojų tarybų vietų turi užimti moterys. 3500 kitų įmonių ateityje turi privalomai siekti didinti moterų vadovių 
skaičių. Verta atkreipti dėmesį į moterų skaičių Bundestage – šiuo metu jis siekia 36,5 proc.

Įtrauktis – svarbus 
iššūkis visuomenei

Sukurti lygias galimybes Federalinė vyriausybė nori ir žmonėms su negalia. Tikslas yra visuomenė be atskirties, kur kiekvienas gali būti visur – mokykloje, darbe, laisvalaikiu. Būtina, kad neliktų kliūčių – jos turi būti panaikintos pastatuose, gatvėse, keliuose, o lygiai taip pat 
ir socialinės kliūtys, pavyzdžiui patekti 
į darbo rinką. 2007 m. Vokietija viena 
pirmųjų valstybių pasirašė Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvenciją. Jos įgyvendinimą reglamentuoja nacionalinis veiksmų planas. Jis, be kita ko, numato intensyviai rengti sunkią negalią turinčius jaunuolius profesinei veiklai. Be veiksmų plano turėtų atsirasti federalinis dalyvavimo įstatymas. Parama žmonėms su 
negalia turėtų dar labiau orientuotis į atskirų asmenų gyvenimo padėtį.

Dar viena grupė, kurios poreikiai Federalinei vyriausybei yra ypač svarbūs, yra vyresnio amžiaus žmonės. 17 mln. žmonių yra 65 metų amžiaus ir vyresni. Jų 
patirtis yra labai vertinga visuomenei. Jų gyvenimo formos tapo įvairesnės ir pasikeitė, vyresnio amžiaus žmonės šiandien yra kur kas aktyvesni nei anksčiau. Dažnai dar jie aktyvūs ir darbo rinkoje. Intensyvų dialogą tarp vyresnio amžiaus žmonių ir jaunimo skatina 450 kelių kartų namų, kuriuose susiburia skirtingo amžiaus žmonės.

Related content