Įvairus dalyvavimas

Tiesioginės demokratijos priemonės, kaip antai referendumai dažniau praktikuojami vietos valdžios lygiu
Tiesioginės demokratijos priemonės, kaip antai referendumai dažniau praktikuojami vietos valdžios lygiu David Baltzer/Zenit/laif
Aktyvi veikla partijose yra klasikinis dalyvavimo pavyzdys, daug jaunų žmonių pasinaudoja pilietinės visuomenės grupių veikloje.

Politinėms partijoms Vokietijos Federacinės Respublikos politikos sistemoje numatyta pagrindinė ir privilegijuota pozicija. Pagrindinio Įstatymo 21 str. skelbia - „Partijos dalyvauja žmonių politikos formavimo procese“. Tai susiję su įsipareigojimu demokratijai partijų viduje: Pirmininkai, komitetai, kandidatai renkami slaptu balsavimu partijos narių kongresuose. Stiprinant vidinę partijos demokratiją partijos paskutiniu metu, priimdamos svarbius sprendimus, tiesiogiai apklausia savo narius. SPD narių balsavimas dėl koalicijos sutarties pasirašymo 2013 m. buvo itin svarbus formuojant bendrą CDU/CSU vyriausybę. Partijos iš esmės lieka visuomenės raiškos formomis, nors jos ir netenka darnumo. CDU/CSU ir SPD vienija apie vieną milijoną partijos narių – atsižvelgiant į beveik 62 mln. balsavimo teisę turinčių rinkėjų tai sudaro 1,7 proc. Rinkėjų aktyvumas vis mažėja. Aštuntajame ir ­devintajame dešimtmečiuose rinkėjų ­aktyvumas buvo labai didelis (1972 m. – 91,1 proc.), rinkimuose į Bundestagą 2009 m. tik 70,8 proc., o 2013 m. - 71,5 proc.

picture alliance/ZB

Jaunuolius dažnai žavi galimybės dalyvauti pilietinės visuomenės iniciatyvinių grupių ar nevyriausybinių organizacijų veikloje. Vis daugiau reikšmės įgauna socialinė žiniasklaida kaip politinės išraiškos ir veiklos platforma. Politiniame procese piliečiai ­dalyvauja taip pat ir pasinaudodami tiesioginės demokratijos priemonėmis, kaip antai referendumais. Pastaraisiais metais ­tiesioginės demokratijos galimybės žemėse ir bendruomenėse buvo vis dažniau praktikuojamos ir piliečiai vis dažniau jomis ­pasinaudojo.

Related content