Federalinė vyriausybė

federalinės kanceliarijos
federalinės kanceliarijos picture alliance/blickwinkel
Federalinis Kancleris ir federaliniai ministrai sudaro Federalinę vyriausybę - kabinetą.

Be kanclerio kompetencijoje esančio politikos gairių nustatymo, Vyriausybėje galioja žinybų principas, pagal kurį ministrai, laikydamiesi nustatytų politikos gairių, savarankiškai vadovauja savo sričiai bei kolegialumo principas, pagal kurį Vyriausybė narių balsų dauguma gali priimti sprendimą dėl ginčytino klausimo. Federalinis kabinetas susideda iš 14 ministrų ir Federalinio kanclerio tarnybos vadovo. Federalinės ministerijos yra aukščiausios tų sričių federalinės institucijos. Kancleriui Pagrindiniame įstatyme priskirtas ypatingas vaidmuo: „Federalinis kancleris nustato politikos gaires ir prisiima už jas ­atsakomybę.“ Kanclerio tarnyboje ir federalinėse ministerijoje dirba apie 18 000 žmonių. Daugiausiai darbuotojų turi užsienio reikalų ministerija ir federalinė gynybos ministerija. Aštuonios ministerijos įsikūrusios Berlyne, o šešios – Bonoje. Visos ministerijos turi padalinių abiejuose miestuose.

 

Federalinės ministerijos

Federalinė ekonomikos ir energetikos ministerija
bmwi.de

Užsienio reikalų ministerija
auswaertiges-amt.de

Federalinė vidaus reikalų ministerija
bmi.bund.de

Federalinė teisingumo ir vartotojų ­apsaugos ministerija
bmjv.de

Federalinė finansų ministerija
bundesfinanzministerium.de

Federalinė darbo ir socialinių reikalų ministerija
bmas.de

Federalinė maisto ir žemės ūkio ministerija
bmel.de

Federalinė gynybos ministerija
bmvg.de

Federalinė šeimos, pagyvenusių asmenų, moterų ir jaunimo reikalų ministerija
bmfsfj.de

Federalinė sveikatos ministerija
bmg.bund.de

Federalinė susisiekimo ir skaitmeninės infrastruktūros ministerija
bmvi.de

Federalinė aplinkos, gamtos apsaugos, statybos ir branduolinės saugos ministerija
bmub.bund.de

Federalinė švietimo ir mokslinių tyrimų ministerija
bmbf.de

Federalinė ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros ministerija
bmz.de

Related content