Užsienio politika

Vokietijos užsienio politika yra tvirtai integruota į daugiašalį bendradarbiavimą.
Vokietijos užsienio politika yra tvirtai integruota į daugiašalį bendradarbiavimą. Westend 61

Taikus santykių kūrimas

Vokietija įvairiapusiškai įsitraukusi į tarptautinę politiką ir visame pasaulyje gina taiką, saugumą, demokratiją ir žmogaus teises.
Diagrama
Jungtinių Tautų „2030 m. darbotvarkė“ sieks skatinti tvarų vystymąsi svarbiais ateities klausimais
Jungtinių Tautų „2030 m. darbotvarkė“ sieks skatinti tvarų vystymąsi svarbiais ateities klausimais Joerg Boethling
Tema
Vokietijos vystymosi politika siekia pagerinti gyvenimo sąlygas šalyse partnerėse, sumažinti skurdą ir stiprinti demokratiją.
Bundesveras dalyvauja daugelyje misijų užsienyje, kaip pavyzdžiui EUTM (Malio ginkluotųjų pajėgų mokymas)
Bundesveras dalyvauja daugelyje misijų užsienyje, kaip pavyzdžiui EUTM (Malio ginkluotųjų pajėgų mokymas) 2013 Bundeswehr/Bier
Tema
Vokietija siekia teisingos, taikios ir stabilios tarptautinės santvarkos. Krizių prevencija ir nusiginklavimas yra svarbūs prioritetai.
Europos Sąjunga
Europos Sąjunga GettyImages/Echo
Tema
Vokietija yra viena iš valstybių, įkūrusių Europos Sąjungą ir pasisako už Europos sanglaudą net sunkiais laikais.

Sąrašas

Šiaurės Atlanto sutarties organizacija (NATO)
Vokietija nare tapo 1955 m.
Jungtinės Tautos (JT)
Vokietija nare tapo 1973 m.
Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacija (ESBO)
Vokietija 
tapo nare 1973 m., įkūrus organizaciją (tuo metu Europos Saugumo ir Bendradarbiavimo Konferencija (ESBK))

508

Skaičius

mln. žmonių gyvena 28 Europos Sąjungos 
šalyse narėse. Taigi, po Kinijos ir Indijos 
ji turi daugiausiai gyventojų. Jos gyventojai kalba 24 kalbomis ir gyvena keturių milijonų kvardratinių kilometrų teritorijoje. BVP sudaro 13,92 trilijonus eurų ir yra didesnis nei JAV. Turėdama 15,4 proc. eksporto ir 16,4 proc. importo dalį, ES užimas pirmaujančias pozicijas pasaulio prekyboje.

Rodyklės
Žmogaus teisių taryba Ženevoje – svarbiausia Jungtinių Tautų žmogaus teisių institucija
Žmogaus teisių taryba Ženevoje – svarbiausia Jungtinių Tautų žmogaus teisių institucija EPA/Valentin Flauraud
Tema
Pagarba žmogaus teisėms yra įtvirtinta Pagrindiniame įstatyme. Vokietija taip pat ir visame pasaulyje deda pastangas, kad nebūtų pažeidžiamos žmonių teisės ir pagrindinės laisvės.
Informacija

INFORMACIJA

Daug nevyriausybinių organizacijų ­Vokietijoje prisideda prie visuotinio žmogaus teisių įgyvendinimo, vystymosi politikos pažangos ir humanitarinės pagalbos teikimo. Jie primygtinai ragina politinius lyderius imtis veiksmų ir skatina gyventojų suvokimą. Tačiau ir jie patys imasi aktyvių veiksmų - renka lėšas ir koordinuoja savo projektus vietoje. Vokietijos vystymosi politikos plėt­ros ir humanitarinių nevyriausybinių organizacijų asociacijai (VENRO) priklauso apie 120 organizacijų.

United Nations Building New York
United Nations Building New York Bill Losh/Getty Images
Tema
Daugiau informacijos trumpoje apžvalgoje užsienio politikos tema, be to, papildomos nuorodos.